Du är här

Kieppis samlingar konserveras

8.3.2019

Flyttningen av Karleby naturhistoriska museum Kieppis samlingar framskrider enligt planerna. Samlingarna som fanns i museets nyare del, vilken led närmast av rökskador, kommer att flyttas i sin helhet till Ventuskartanos lokaler där naturaliesamlingen och mineralsamlingen kommer att granskas och rengöras.

Ventuskartanos lokaler lämpar sig mycket bra för konservering, rengöring av föremål och förvaring, konstaterar Kieppis museipedagog Mari Mäenpää, men ännu kan inte utställningarna öppnas. I det stora hela har samlingarna klarat sig förvånansvärt bra i branden men framför allt hornen som förvarades utanför vitrinerna är besvärliga att rengöra.

”Det kommer att ta flera månader att granska samlingarna. Kieppis samlingar består av många olika slags naturmaterial vilka kräver olika slags rengöringsmetoder. Hjälp i konserveringsarbetet fås av det Naturhistoriska centralmuseet. Dessutom kommer Veikko Salkios lärling, preparator och konservator av stora rovdjur, Seija Jacobsson att hjälp till med arbetet”, berättar Mäenpää.


Uppdaterad 8.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut