Du är här

Kieppis samlingar i säkert förvar

30.1.2019

Samlingarna i Karleby naturhistoriska museum Kieppi fördes i säkerhet under gårdagens brand. Branden kunde begränsas till museets äldsta timmerdel, och Armas Järveläs fjärilsamling som förvarades där kunde genast evakueras och sättas i säkerhet inomhus. Museets nyare del eldhärjades inte utan led närmast av rökskador. En del släckningsvatten rann ner på golven, men vattnet kunde avlägsnas redan i går och har inte skadat samlingarna.

I Kieppi förvarades Veikko Salkios naturaliesamling, Viljo Nissinens mineralsamling och Armas Järveläs fjärilsamling. Fjärilsamlingen var placerad i lådor i fyra skåp, vilka genast i början av branden kunde evakueras och sättas i säkerhet inomhus.

Naturaliesamlingen samt mineralsamlingen var placerade i täta vitriner. Enligt en första granskning ser det ut som om samlingarna inte tagit skada av branden. Också Veikko Salkios arkiv och bibliotek kunde räddas. 

Den främsta åtgärden i detta skede är att avlägsna rök från den nyare delen av Kieppi, vilken undgick branden. En noggrannare granskning kan göras först efter denna åtgärd.

Verksamheten i Kieppi kommer att fortsätta, men på grund av branden är Kieppi stängt tills vidare.

Karleby naturhistoriska museum Kieppi är en enhet som är underställd bildningsnämnden. I fjol hade Kieppi sammanlagt 7 607 besökare. Sammanlagt 183 grupper deltog i guidningar och verkstäder.

Upp

Uppdaterad 30.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut