Du är här

Eftersläckning pågår i byggnaden för Karleby naturhistoriska museum Kieppi

29.1.2019

Eftersläckningen av branden som utbröt på natten mot tisdagen i museikvarteret i Karleby centrum pågår ännu. Branden började i byggnadens äldsta del och har sysselsatt räddningsverkets personal från såväl Karlebyenheten som områdets övriga kommuner. Gator i centrum har stängts av och rök måste vädras ut i byggnaderna närmast brandplatsen.

Automatlarmet från Kieppi gick vid tretiden på natten. När de första enheterna anlände till platsen stod huset redan i brand. Branden har kunnat begränsas till byggnadens äldsta timmerdel och museets samlingar har kunnat flyttas ut och föras till kvarterets övriga byggnader för förvar. Ännu vet man inte om branden har orsakar rök- och vattenskador på samlingarna.

Museibyggnadens brandlarmanläggning har testats normalt 10 januari. Orsaken till branden utreds efter att eftersläckningen slutförts.

Eftersläckningen fortsätter på tisdagen. Man har redan inlett en utredning om byggnadens skydds- och reparationsåtgärder. På grund av branden är Naturhistoriska museet Kieppi stängt tills vidare. Också de andra byggnaderna och utställningarna i museikvarteret är stängda de närmaste dagarna.

Uppdaterad 29.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut