Du är här

Flyktingar från Syrien på hösten till Karleby

15.7.2019

I början på hösten anländer en 20 personer stor grupp kvotflyktingar till Karleby. Gruppen består av fyra barnfamiljer som har flytt från Syrien. Alla kvotflyktingar som valts till Finland har beviljats flyktingstatus av UNHCR, som lyder under FN, och de har intervjuats av Migrationsverket. Totalt tar Finland varje år emot 750 kvotflyktingar. 

De nya flyktingarna tas emot av utlänningsbyrån som är underställd Soite. Utlänningsbyrån svarar för de praktiska arrangemangen i samband med mottagandet i Karleby. Barnen i grundskoleåldern inleder sin skolgång snarast möjligt efter ankomsten och de vuxna inleder sina studier i finska.

Fullmäktige fattade 2016 ett beslut om att varje år ta emot 30 kvotflyktingar. Före detta beslut mottogs 30 personer vartannat år. Karleby stad har tagit emot flyktingar sedan 1993. Därför känner man inom de olika tjänsterna väl till vilken hjälp människor från olika kulturer behöver.

Enligt integrationslagen har kommunerna rätt till ersättningar för att de ordnar integrationstjänster. Ersättningen är avsedd för handledning av och rådgivning för flyktingar och för annan verksamhet som behövs för deras integration.

Förutsättningen för ersättningarna är att kommunen har ett integrationsprogram i enlighet med integrationslagen samt ett avtal med NTM-centralen om anvisande till kommunen och integrationsfrämjande. Ersättningarna delas in i kalkylerade ersättningar samt ersättningar som betalas ut på basis av verkliga kostnader.

Mer information:

Verksamhetsledare, ansvarsområdets chef Pirkko Kivistö, utlänningsbyrån, tfn 044 780 9447

Uppdaterad 15.7.2019 | Skicka respons | Skriv ut