Du är här

Bibliotekslokalerna bör vara anpassningsbara och lämpa sig för mångsidig användning 

21.5.2019

Enligt en förstudie som utarbetats om stadsbibliotekets lokalitetslösningar skulle förändringen av bibliotekets lokaler framförallt förbättra lokalernas funktionalitet och flexibilitet. Numera används biblioteket allt mångsidigare och det ställer nya krav på bibliotekslokalerna. Stadsstyrelsen beslutade godkänna förstudien på sitt sammanträde 20.5.2019. Behovet av anslag uppskattas i samband med budgetbehandlingen.

Utarbetandet av förstudien om stadsbibliotekets lokalitetslösningar är en fortsättning på arbetet med stadsbibliotekets utvecklingsplan. Arbetet för att utreda lokalitetslösningarna blev aktuellt efter att man började planera en flytt av yrkeshögskolan Centrias bibliotek till campusområdet. Efter att yrkeshögskolans bibliotek flyttade i februari blev ett ca 400 m² stort rum tomt och tillgängligt för annat bruk. Huvudbiblioteket som stod klar 1999 börjar också närma sig en ombyggnadsålder och har i och för sig planerats utgående från behovet för traditionella bibliotekstjänster.

Det har skett en väsentlig förändring i användningen av biblioteket under de senaste 20 åren. Huvudtyngdpunkten har skiftat från informationssökning och att låna böcker till mer mångsidig tidsfördriv. Bibliotekslagen från 2016 ställer också mer omfattande krav på biblioteken utöver s.k. traditionella bibliotekstjänster. Biblioteket borde erbjuda lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet samt främja en samhällelig och kulturell dialog.

Användarna besöker inte biblioteket längre bara för att söka information eller reservera böcker. Numera vill man spendera tid i biblioteket och bekanta sig med utställningar, träffa bekanta, utöva fritidsintresse och lära sig nytt. Förändringarna i bibliotekets lokaler borde därför enligt förstudien förbättra lokalernas funktionalitet och trivsel. Avsikten är att få bättre plats för samlingar samt lokaler för olika evenemang och aktiviteter för att uppfylla kraven i den nya bibliotekslagen. Genom förändringarna i lokalerna skulle man också svara mot användarnas önskemål om lokaler där man kan läsa, spendera tid och arbeta.

I förstudien förslås att de nödvändiga förändringarna genomförs under 2019 och 2020. Det är inte möjligt att genomföra de ändringar som krävs inom ramen för bibliotekets driftsbudget och inga understöd kan sökas för detta ändamål. Därför krävs investeringsfinansiering för ombyggnadsarbetena.

Uppdaterad 21.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut