Du är här

Anvisningar har utarbetats för understöd för medborgarverksamhet under Karleby 400-jubileumsåret

8.1.2019

Anvisningar för beviljande av understöd för medborgarverksamhet under Karleby 400-jubileumsåret har utarbetats utgående från stadens understödsstadga. Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 7.1.2019 delegera beviljandet av understöd för medborgarverksamhet som berör stadens 400-årsjubileum till stadsdirektören i enlighet med uppsatta principer.

Staden uppmuntrar lokala företag, föreningar, sällskap och privata personer att planera och vidta åtgärder under Karleby 400-jubileumsåret med vilka stadens jubileumsår uppmärksammas.

För att aktivera medborgarverksamheten har man i stadens budget i stadsstyrelsens driftsekonomidel redan för år 2019 budgeterat ett anslag för understöd som staden beviljar år 2019 för förberedelser inför jubileumsåret 2020.

Upp

Uppdaterad 8.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut