Du är här

Kostnaderna för Karleby 400-jubileumsåret beaktas i beredningen av budgeten 2020

12.2.2019

Stadsstyrelsen beslöt på sitt sammanträde 11.2 reservera ett understödsanslag på 140 000 euro i stadsstyrelsens driftsanslag för 2020. Detta anslag reserveras som understöd till dem som beviljats förberedelseunderstöd år 2019 för förverkligande av jubileumsårets projekt.

Dessutom beslöt stadsstyrelsen ge jubileumsårets kommitté i uppdrag att för budgeten 2020 föreslå ett separat anslag för jubileumsåret på basis av sektorernas och utomstående aktörers planer.

I stadsstyrelsens budget har för detta år reserverats 120 000 euro för förberedelser inför jubileumsåret. Anslaget ska användas både för stadens egna förberedelser och för understöd till utomstående aktörers förberedelser inför jubileumsåret.

Hittills har staden mottagit en ansökan av 12 aktörer om understöd för förberedelser inför jubileumsåret Karleby 400. Understöd för förberedelser har ansökts för sammanlagt ca
77 000 euro. Ansökarna av förberedelseunderstöd vill också veta hur staden kommer att understöda genomförandet av projekt år 2020.

Utgående från de projektplaner som lagts fram för staden är behovet av understöd år 2020 ca 175 000 euro. Förhandlingar som gäller understöd pågår dock fortfarande. Antalet understödsansökningar som gäller jubileumsåret väntas ännu öka i slutet av året och i början av jubileumsåret.

Utöver medborgarverksamhet förbereder också stadens ansvarsområden och enheter olika åtgärder för jubileumsåret. Dessa åtgärder kan inte i sin helhet finansieras med driftsekonomianslagen för ett normalt år, utan förverkligandet kräver separata anslag.

Upp

Uppdaterad 12.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut