Du är här

Principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär tas upp i fullmäktige i maj

14.5.2019

Stadsstyrelsen behandlade principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär på sitt sammanträde 13.5. Efter sex omröstningar godkände stadsstyrelsen stadsdirektörens beslutsförslag dock så att arrendet är 5 procent av försäljningspriset. Stadsfullmäktige behandlar ärendet 27.5.

Det föreslås att som utgångspunkt för prissättningen av tomterna på Brudskär används 65 euro/m² upp till 1 200 m². Priset på areal som överskrider denna är 2 euro/m². För ett arrendeområde är priset på överskridande areal 6 euro/m².

Det föreslås också att nuvarande arrendetagare har möjlighet att arrendera tomten för fritidsboende för tio år. Arrendet är 5 procent av tomtens försäljningspris. Arrendet och tomtens försäljningspris justeras årligen på basis av ändringar i levnadskostnadsindexet.

Enligt förslaget kan arrendeavtal inte överföras fritt, utan samtycke till överföring av arrenderätt ges av stadsstyrelsen eller av tjänsteinnehavare som den utsett.

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut