Du är här

Stadsfullmäktige beslöt om principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär

28.5.2019

Stadsfullmäktige fattade beslut om principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär på sitt sammanträde 27.5. Beslutet fattades efter fem omröstningar.

Utgångspunkten för prissättningen av tomterna på Brudskär är 65 euro/m² upp till 1 200 m². Priset på areal som överskrider denna är 2 euro/m². För ett arrendeområde är priset på överskridande areal 6 euro/m².

En tomt överlåts för byggande av ett egnahemshus enbart genom försäljning. Nuvarande arrendetagare har möjlighet att arrendera tomten för fritidsboende för tio år.

Arrendet är 5 procent av tomtens försäljningspris. Arrendet och tomtens försäljningspris justeras årligen på basis av ändringar i levnadskostnadsindexet.

Avvikande från stadsstyrelsens förslag beslöt fullmäktige att arrendeavtalen är fritt överförbara. Dessutom gjordes ett tillägg i punkten som behandlar korrigering av utgångsvärdet på tomterna vad gäller tillandningens omfattning, strandens kvalitet, väderstreck och öppen vy. Enligt tillägget sänks procenten för vyn med 5 procentenheter för de tomter som har ett stort sjömärke.

Upp

Uppdaterad 28.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut