Du är här

Morgontidtabellen ändras för linje 8 fr.o.m. ingången av april

20.3.2019

Det kommer en ändring i tidtabellen för stadstrafikens linje 8 (Karleby-Kotkamaa-Karleby) fr.o.m. 1.4. Den nya tidtabellen finns på stadens webbsidor under rubriken Tjänster> Gator och trafik> Kollektivtrafik> Stadstrafiken fr.o.m. 1.4. Skolelever informeras om saken också via Wilma.

Linjen startar kl. 6.35 från busstationen och kör rutten Rimmi-Kotkamaa-Hassis-Lahnakoski-Åivo-Högsveden-Ventus-busstationen. Bussen är tillbaka vid busstationen kl. 7.30.

Från busstationen startar bussen kl. 7.30 och kör rutten Rimmi-Kotkamaa-Hassis-Lahnakoski-Åivo-Såka-Högsveden-Ventus-busstationen. Bussen är tillbaka vid busstationen kl. 8.45.

Uppdaterad 21.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut