Du är här

Guidekartans namnbestånd kompletterades på basis av enkätsvar

13.1.2019

I maj 2018 genomförde staden en webbaserad enkät för att få reda på vilka namn invånarna använder för de områden som de bor i men också andra områden och platser i centrala Karleby. På basis av enkätsvaren lade man till 38 nya finsk- och svenskspråkiga namn för totalt 21 platser på guidekartan. Motsvarande enkät genomförs under tiden 14−31.1.2019 gällande namn på områden och platser i Kelviå, Lochteå och Ullava kyrkbyars tätorter.

Enkäten i fjol våras genomfördes i syfte att bestämma gränserna för och slå fast namnen på de stadsdelar och bostadsområden i centrala Karleby som ska anges på guidekartan. Stadens namnkommitté behandlade frågan och fattade beslut om namnen vid sammanträdet 13.12.2017.

Med hjälp av enkäten kunde staden precisera och namnge stadsdelar och bostadsområden och uppdatera guidekartan genom att komplettera namnbeståndet vad gäller både nya och äldre bostadsområden. I enkäten fick invånarna uppge vilket område de ansåg sig bo i och vad området i fråga heter. Antalet svar på enkäten var totalt 96.

På guidekartan över Karleby har följande finska och svenska namn lagts till:

 • Morsiussaari – Brudskär
 • Kaanaanmaa - Kanaansland
 • Leenala
 • Mäntykangas - Tallåsen
 • Ulkometsä - Utskogen
 • Meritulli - Sjötullen
 • Meritullinaukio - Sjötullsplatsen
 • Meripuisto - Havsparken
 • Nynäs Park
 • Mustikkamäki - Blåbärsbacken
 • Hangas
 • Neristan
 • Kauppatori - Salutorget
 • Torkinmäki - Storkisbacken
 • Rantavalli - Strandvallen
 • Kiviniitty - Stenängen
 • Mesilän teollisuusalue - Mesil industriområde
 • Pohjois-Hakalahti - Norra Hakalax
 • Topparinmäki - Topparbacken
 • Tervahovi - Tjärhovet
 • Tarharanta – Tararant

Upp

Uppdaterad 9.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut