Du är här

Projektet med byggandet av brandstationen genomförs med leasingfinansiering

30.4.2019

I och med att landskapsreformen föll ändras ägarunderlaget för Karlebys nya brandstation så att staden tar över ansvaret för brandstationen. Stadsfullmäktige beslöt på sitt sammanträde 29.4.2019 att projektet med byggandet av brandstationen enligt nuvarande hyresmodell avbryts och att brandstationen byggs med leasingfinansiering i enlighet med uppdaterade planer. Man beslöt att omgående inleda konkurrensutsättningen av entreprenaden.

Stadsfullmäktige beslöt 25.9.2017 inleda byggandet av Karleby nya brandstation som en finansieringsmodell utanför balansräkningen på så sätt att brandstationen är verksam i hyreslokaler som projektets genomförare äger. Det var meningen att staden arrenderar nuvarande brandstations tomt till projektets genomförare som byggplats för en ny brandstation.

Det blev aktuellt att se över projektets finansierings- och genomförandemodell då ägararrangemangen ändras i och med att landskapsreformen föll. Staden kommer fortsättningsvis att ansvara för brandstationen. Den valda modellen leder till att nivån på brandstationens drift- och kapitalhyra blir orimligt hög.

Enligt stadsfullmäktiges principbeslut 3.4.2017 tas ärendet upp till nytt beslut i stadsfullmäktige om projektets finansiering eller ägarförhållanden måste ses över.

Planerings- och byggnadskommittén, som valts för projektet, har berett projektet i enlighet med fullmäktiges beslut 25.9.2017. Projektet uppgår till ca 4 000 brm².

Upp

Uppdaterad 30.4.2019 | Skicka respons | Skriv ut