Du är här

Utvecklingen av stadens matproduktion inleds

12.2.2019

Reformen av skolnätverket ger goda möjligheter till utveckling av stadens matproduktion. Stadsstyrelsen beslutade 11.2 godkänna inledandet av utredningsarbetet som siktar till att utveckla matproduktionen samt godkände utredningsarbetets arbetsgrupp.

Avsikten är att en utvecklingsplan för matproduktion färdigställs som resultat av utredningen före slutet av innevarande år.

Stadens nuvarande system för att producera mat bygger på ett produktionssätt där maten tillreds i nio områdeskök och transporteras varm till mottagande serveringskök dagligen.

Ett alternativt produktionssätt är att maten kyls ner efter tillredningen och transporteras kall till mottagande plats där maten sedan värms upp. Ett annat sätt är kallframställning vilket innebär att maten förbereds i områdesköket eller i ett separat centralkök och transporteras till mottagande kök för att gräddas. I det senare alternativet kan transporten ordnas t.ex. två eller tre gånger i veckan.

Syftet med utredningsarbetet som inleds i mars är att kartlägga möjligheten att ta i bruk nya produktionssätt vid sidan av det befintliga produktionssättet. Avsikten är att utreda i vilken riktning man vill utveckla matproduktionen i de befintliga köken. Dessutom bedöms hurdana lokaler och utrustningar behövs i nya fastigheters kök för att åstadkomma effektiv matproduktion av hög kvalitet.

Det centrala när det gäller utvecklingen av matproduktionen är helhetkostnaderna samt att personalresurserna används ekonomiskt och finns tillgängliga även i framtiden. Viktiga faktorer som ska beaktas i matproduktionen är att den är ekologisk och energisnål.

Upp

Uppdaterad 12.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut