Du är här

Muddringen av Sundet inleds

7.2.2019

Iståndsättningen av Stadssundet, dvs. Sundet, inleds i februari i Karleby. Under den första fasen muddras Sundet och bottendammen byggs. Dessa åtgärder ska förbättra vattenflödet och vattenkvaliteten i Sundet. Iståndsättningen av Sundet är ett av de synligaste projekten i centrumområdet i anknytning till Karleby 400-jubileumsåret. Efter den första fasen fortsätter iståndsättningsarbetet vid Sundets övre lopp.

Man börjar förbereda arbetet redan i slutet av veckan då arbetsmaskiner flyttas till den första platsen. På våren koncentreras muddringsarbetet till området mellan Norra- och Södraleden, och speciell vikt läggs vid muddringarna vid Sundets broar. Det första området som muddras är vid bron över Sundet vid Falandersgatan och Vesiveijari.

Medan arbetet fortskrider är man tvungen att göra tillfälliga trafikarrangemang längs Sundet. Speciellt när jordmassor ska flyttas rör sig tunga fordon på området. ”Vi hoppas på tålamod av dem som rör sig på området”, konstaterar arbetschef Mikko Takkula från stadens enhet för byggnation och underhåll av infrastruktur. ”Muddringen fortskrider en bro i taget mot Södraleden, och vi strävar efter att föranleda trafiken så lite olägenheter som möjligt. Muddringsmassorna transporteras bort med lastbilar och de tunga arbetsmaskinerna kräver alltid ett visst säkerhetsavstånd.”

Enligt uppskattning kommer sammanlagt 8 000 m3 jordmassa att lyftas från bottnen. Samtidigt avlägsnas också vattenvegetation. Målet är att muddringen i sin helhet är slutförd före mitten av juni. Byggandet av grunddammen invid Norraleden, mittemot Brita Marias park, startar vid månadsskiftet februari-mars, och bottendammen står klar i slutet av sommaren.

”De änder som övervintrat i närheten av nuvarande grunddamm söker sig säkert till ett lugnare ställe så länge byggandet pågår. Bredvid grunddammen anläggs också ett sittområde i slutet av sommaren, vilket medför nya möjligheter att utnyttja Sundet för rekreation”, konstaterar Takkula.

Uppdaterad 7.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut