Du är här

Milt väder och varma nätter höjer Sundets vattenyta – oljeskada vid byggarbetsplatsen för Sundets bottendamm utgör en ytterligare utmaning

29.3.2019

Sundets vattennivå påverkas av vårens framfart och stora mängder smältvatten. Under tiden som bottendammen byggs regleras vattennivån med överströmningsrör, och också extra pumpar har tagits i bruk. 

”Just nu är havsytan bara ett tjugotal centimeter lägre än vattenytan i Sundet och detta inverkar också på förbiledningen”, berättar arbetschef Mikko Takkula vid Karleby stad. ”Förutom den normala vårsituationen har det i natt uppstått en oljeskada vid byggarbetsplatsen för Sundets bottendamm. Byggarbetsplatsens entreprenör ansvarar för oljeskadan och ser till att det åtgärdas, också staden följer läget och hur oljeuppsamlingen fortgår.”

Oljeskadan uppstod natten mellan torsdag och fredag orsakades av att hydraulpumpen som användes som extra pump vid byggarbetsplatsen för Sudets bottendamm hade gått sönder. Oljeskadan som upptäcktes på morgonen då pumpen sattes igång bekämpas genom att suga upp oljan som finns i vattnet. Entreprenören som ansvarar för byggarbetsplatsen har inlett en utredning av oljeskadan. Räddningsverket ansvarar för oljebekämpningen. Sammanlagt 70 liter hydraulolja har läckt ut i vattnet och ca 10 liter har samlats upp under morgonen. Den återstående oljan har samlats under isen vilket försvårar uppsamlingen. För att förhindra att oljan når havet används oljeabsorptionsmattor som samlar upp oljan.


Uppdaterad 29.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut