Du är här

Ekonomi- och skuldrådgivningen överförs till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten den 1 januari 2019

2.1.2019

Ordnandet av ekonomi- och skuldrådgivningen överförs fr.o.m. den 1 januari 2019 från de nuvarande serviceproducenterna till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten och servicen ska produceras av rättshjälpsbyråerna. Ändringen grundar sig på lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, som träder i kraft den 1 januari 2019.

Ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter och innehåll ändras inte. Servicen är fortsättningsvis avgiftsfri för kunden. Det strävas efter att kundservicen ska kunna skötas utan större avbrott även vid årsskiftet.

Inom Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt ges ekonomi- och skuldrådgivning vid Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands rättshjälpsbyråer och verksamhetsställena.

Upp

Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut