Du är här

Enkäten om jämlikhet och likabehandling har öppnats

10.6.2019

Staden agerar och utvecklar Karleby som bostadsort och verksamhetsmiljö. Staden producerar tjänster för kommuninvånarna och sköter sina myndighetsplikter. I verksamheten eftersträvas ett så gott slutresultat som möjligt för alla parter med beaktande av hållbar utveckling.

I den här enkäten frågar vi om upplevelser av jämlikhet och likabehandling, tillgänglighet och delaktighet eller bristen på dessa i Karleby stads verksamhet. 

Vi vill kartlägga nuläget och ta reda på situationer där en upplevelse eller känsla av ojämlikhet eller brist på likabehandling kan uppstå. Vi hoppas på svar från invånarna, personer på förtroendeposter och andra med erfarenhet av eller synpunkter på de frågor som berörs i enkäten.

Enkäten kan besvaras och svaren behandlas anonymt.

Bakgrunden till enkäten är lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och diskrimineringslagen samt de grunder till likabehandling som anförs i lagarna.

Svarstiden pågår fram till den 26.6.2019.

Om man inte kan besvara den elektroniska enkäten, kan man få svarsblanketten på papper i kundtjänsten i Stadshuset. Kontakt fås då via stadens växel, tfn (06) 8289 111. I kundtjänsten i Stadshuset får man vid behov också hjälp med att fylla i den elektroniska enkäten.

Kundtjänsten finns i Stadshuset på Ämbetsgränd 5 och har öppet från måndag till fredag kl. 8.00–16.00 (från den 24 juni öppet 9.00–15.00).

Till elektronisk enkät https://link.webropolsurveys.com/S/CD433EB29725ABAB