Du är här

Den målinriktade lokalitetsplanen på lång sikt uppdateras vad gäller portföljbildningen av lokaler

27.2.2019

Stadens lokalitetsärenden bereds utgående från den målinriktade lokalitetsplanen som stadsstyrelsen godkände 23.6.2014. I lokalitetsplanen har de lokaler som staden äger och förvaltar klassificerats, alltså delats in i olika portföljer enligt lokalens framtida utvecklingsbehov. Stadsstyrelsen behandlar på sitt sammanträde den 4 mars uppdateringen av portföljbildningen vad gäller 31 lokaler.

Den målinriktade lokalitetsplanen ger en helhetsbild av nuläget och utvecklingsbehov i de lokaler som staden äger och förvaltar. I lokalitetsplanen ingår centrala åtgärdsförslag på lång sikt för lokalerna och planens syfte är att effektivera användningen av lokalerna.

Åtgärdsförslagen som gäller lokalerna sträcker sig ända fram till år 2030 och de har presenterats som portföljer bestående av sex klasser. Varje portfölj beskriver utvecklingsriktningen för de lokaler som ingår i den. Portföljbildningen uppdateras regelbundet på basis av beredning av stadens tväradministrativa lokalitetsgrupp. De lokaler som staden äger och förvaltar, alltså byggnader och aktielägenheter, har delats in i lokaler som ska behållas, behållas och utvecklas, utvecklas/underhållas och avstås från, avstås från, kräver tilläggsutredningar samt nybyggnation.

Enligt förslaget flyttas 18 fastigheter till dem som staden ska avstå från och 13 fastigheter till dem som ska utvecklas/underhållas och avstås från. De lokaler som ingår i portföljen ”avstås från” ska säljas eller rivas utan reparationsinvesteringar. Så länge lokalen används reserveras anslag för normalt underhåll.

För de lokaler som ingår i portföljen ”utvecklas/underhålls och avstås från” reserveras reparationsanslag för att höja lokalens konditionsklass eller för underhåll tills byggnaden säljs, avstås från eller rivs. Det är också möjligt att skapa nya verksamhetsmodeller för underhållet av lokalerna.

Upp

Uppdaterad 28.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut