Du är här

Förändrade befattningar inom Stadsmiljö

29.5.2019

Omorganisationen av Stadsmiljö har gett upphov till förändringar i en del befattningar inom sektorn. Befattningen som lokalitetschef har ändrats till disponent inom Lokaliteter. Befattningen innehas av Klaus Kangas vars uppgifter omfattar disponentskap, förvaltning, service och underhåll av stadens fastigheter samt utveckling av dessa funktioner

Chef för ansvarsområdet Lokaliteter är Jutta Koivuniemi som också ansvarar för enheten städ- och matservice. För frågorna som gäller inomhusluft ansvarar projektingenjör Eetu Pulkkinen.  Arbetsledaren inom installationsteknik Mikael Kronqvist ansvarar för de installationstekniska tjänsterna samt service- och underhållsarbetena. Inom Lokaliteter finns också el- och VVSA-tekniska experter.

Ansvarsområdet Lokaliteter inom sektorn Stadsmiljö ansvarar för underhållet av Karleby stads verksamhetslokaler, ser till att lokalitetsegendomen bevaras och att lokalerna används effektivt, ansvarar för städ- och matservice och för utvecklingen av alla dessa funktioner. Lokaliteter ansvarar för disponentskapet för stadens verksamhetslokaler, produktionen och organiseringen av de installationstekniska tjänsterna och beredningen av stadens tomtförsäljning.

Mer information:

Disponent inom Lokaliteter Klaus Kangas, 044 7809 008

Projektingenjör Eetu Pulkkinen, 044 7809 380

Ansvarsområdeschef  Jutta Koivuniemi, 044 7809 358

Arbetsledare inom installationsteknik  Mikael Kronqvist, 044 7809 921

Uppdaterad 29.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut