Du är här

Instruktioner i händelse av höststorm

25.10.2019

Under det sista veckoslutet i oktober utlovas stormigt och regnigt väder. Om stormen fäller träd på stadens område ska du följa instruktionerna nedan:

  • markområdets eller tomtens ägare ansvarar i första hand för röjningen av stormfällda träd på egen mark eller tomt
  • det är inte tillåtet att röra någon annans egendom i andra än i absolut tvingande situationer
  • meddela räddningsverket om träd som fallit och orsakar fara (i situationer som orsakar direkt fara kontakta nödnumret 112, i andra fall 040 829 4111 eller pelastuslaitos@kokkola.fi)
  • kontakta energiverket om träd som fallit utgör ett hot eller en risk för eldistributionen (Karleby Energi 06 822 0800 eller Korpelan Voima 06 873 222). Inom Karleby Energis verksamhetsområde får du information om eventuella elavbrott på www.kokkolanenergia.fi/se/elnät/störningar/
  • meddela om träd som ägs av staden och som inte orsakar omedelbar fara till Karleby stads skogstjänster, skogsbruksingenjör Ahti Räinä 044 780 9344
  • meddela om träd som fallit över väg- eller gatuområden till stadens vägmästare Kari Pihlajamäki 044 780 9986 eller skogsbruksingenjör Ahti Räinä 044 780 9344

Observera att träd som fallit över t.ex. cykelvägar eller motionsrutter röjs undan på vardagar. Karleby stad påminner sina invånare om att vara förutseende och se till att föremål som är utsatta för storm röjs undan eller spänns fast ordentligt – på så sätt undviker man skador.

Uppdaterad 25.10.2019 | Skicka respons | Skriv ut