Du är här

Röjningen av stormfällda träd fortsätter på Halkokaris och Vikås område

10.1.2019

Röjningen av stormfällda träd på stadens områden görs med ledning av stadens skogstjänster. Röjningen har vid årsskiftet inletts i stadens södra del. Skogstjänster fortskrider med sitt arbete objekt för objekt, men arbetet tar ändå sin tid. Stadsinvånarna ombes vara tålmodiga vad gäller röjningen.

Stadens skogstjänster har fortsatt röjningen av stormfällda träd på så sätt att den här veckan (vecka 2) fortsätter arbetet på Halkokaris och Vikås område. Arbetet inleds i Kaustar, Linnusperä och Trullön i slutet av nästa vecka. Enligt uppskattning inleds röjningen av stormfällda träd i Yxpila, Björkhagen och Kvikant, Rytibacken samt Hällskär om två veckor. Röjningen på Sandhagens och Harrbådans område beror på snöläget och skidföret, eventuellt först på våren när snön har smält.

Nästa vecka väntas mera resurser för att påskynda röjningsarbetet.

Det är bra att komma ihåg att träd som lossnat från roten på grund av stormen kan falla ännu efter att stormvindarna mojnat. Därför lönar det sig att ännu ge akt på omgivningen.

Utan trängande behov eller omedelbara fara ska ingen annan än en yrkesman röja stormfällda träd. När omedelbar fara hotar ska man kontakta nödnumret 112, eller i risker som anknyter till ledningar och elektricitet energibolagets jour.

Om träd fallit på områden som ägs av staden, t.ex. i skogar eller parker, ska stadens skogstjänster meddelas om saken. I meddelandet är det bra att nämna vad som hänt, var och om situationen medför omedelbar olägenhet. Om träd fallit över vägar eller gång- och cykelvägar kan också vägmästaren kontaktas.

På privat mark beslutar varje markägare själv om röjningen av sina egna stormfällda träd.

Upp

Uppdaterad 10.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut