Du är här

Tre fullmäktigemotioner lämnades in vid stadsfullmäktiges sammanträde

19.3.2019

Stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 18.3 godkänna de ärenden som fanns på föredragningslistan: vattentjänstverkens verksamhetsområden, överföring av anslag/utveckling av centralparken samt svar på fullmäktigemotion: beviljande av parkeringstillstånd till anställda inom Soites hemvård, enligt beslutsförslagen. Dessutom lämnades tre fullmäktigemotioner in vid sammanträdet.

Ledamot Raimo Hiltunen (c) lämnade in en fullmäktigemotion om omorganisering av kollektivtrafiken och ledamot Petri Partanen (sdp) om sänkning av fastighetsskatten för köpare av första bostad. Sannfinländarnas fullmäktigegrupp lämnade in en fullmäktigemotion om dimensioneringen av vårdpersonal inom anstalts- och serviceboenden i Karleby.Upp

Uppdaterad 19.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut