Du är här

Karleby stadsfullmäktige sammanträdde på måndag 23.9

24.9.2019

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde att bevilja proprieborgen för räntestödslånet för Kiinteistö Oy Tankkaris byggprojekt. Fastigheten Tankkari 2 som ska byggas är ett boendeprojekt som riktar sig till studerande.

På sammanträdet behandlades också två fullmäktigemotioner. Stadsfullmäktige beslutade anteckna åtgärderna med anledning av motionerna för kännedom och anse att motionerna är slutbehandlade. Motionen om tomternas överlåtelseprinciper godkändes enhälligt medan motionen om jämkning av Kahvila Sahas tomtearrende godkändes efter omröstning där rösterna föll 27–15.

Stadsfullmäktiges sammanträder följande gång den 21 oktober.


Uppdaterad 24.9.2019 | Skicka respons | Skriv ut