Du är här

Behöver ditt barn en plats till småbarnspedagogiken på hösten 2019?

25.3.2019

Man kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken under hela året. Nu är det dags att inlämna ansökan till hösten 2019.

Fyll i ansökan här. Ansökan om småbarnspedagogik skall inlämnas senast fyra månader före barnet behöver en plats

Om behovet av en plats inom småbarnspedagogiken dock beror på sysselsättning, studier eller skolning och man inte kan förutse tidpunkt för när behovet inträder, skall plats inom småbarnspedagogiken ansökas så snabbt som möjligt, dock senast två veckor före barnet behöver en plats.

Uppdaterad 25.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut