Du är här

Servicesedel för privat småbarnspedagogik tas i bruk hösten 2019

13.5.2019

Karleby stad tar i bruk servicesedel för småbarnspedagogik nästa höst. Bildningsnämnden godkände en regelbok för servicesedel inom småbarnspedagogiken på sitt sammanträde 9.5.2019. 

Regelboken är en anvisning för användning av servicesedelsystemet inom den privata småbarnspedagogiken. Den innehåller anvisningar för de klienter som använder tjänsten men också för dem som planerar att ansöka om servicesedeln. På basis av regelboken kommer man i följande fas att utarbeta blanketter och anvisningar för hur man ansöker om servicesedeln.

Servicesedelns värde bestäms utifrån rätten till småbarnspedagogik, barnets ålder, familjens storlek samt serviceavtalet mellan familjen och producenten. Vårdnadshavarna betalar en självriskandel som är skillnaden mellan priset som serviceproducenten tar ut och servicesedelns värde. Klientens självriskandel är lika stor som den avgift som tas ut av familjer med barn i kommunal småbarnspedagogik. 

De producenter av köptjänster och privata serviceproducenter som nämnden godkänt (Såka daghem, Daghemmet Trivselrån, Lastenkammarin päiväkoti, ryhmäperhepäiväkodit Tikrun tupa, Nasun talo, Kristillinen ryhmäperhepäiväkoti) övergår till att använda servicesedel hösten 2019. Eventuella nya serviceproducenter väljs genom konkurrensutsättning.

Klienter hos sådana enheter inom småbarnspedagogiken som övergår till att använda servicesedel för privat småbarnspedagogik får information om kommande förändringar samt anvisningar om hur de ska ansöka om servicesedeln av serviceproducenten efter att blanketterna som gäller ansökan om servicesedel blir färdiga och då man kommit överens om saker med serviceproducenterna.

Upp

Uppdaterad 13.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut