Du är här

Karleby stad har uppdaterat planen för småbarnspedagogik

20.5.2019

Karleby stad tar i bruk den uppdaterade planen för småbarnspedagogik 1.8.2019. Uppdateringen grundar sig på de nya nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik som trädde i kraft i januari samt den småbarnspedagogiska personalens arbete i arbetsgrupper.

I planen för småbarnspedagogik betonas barnets bästa vilket ska iakttas separat i varje fall och situation såväl vad gäller enskilda barn, barngrupper och barn i allmänhet. Särskilt åtgärder för att förebygga mobbning lyfts fram. I varje enhet för småbarnspedagogik i Karleby antecknas åtgärder för att förebygga mobbning och ingripa vid mobbning i enhetens verksamhetsplan som uppdateras årligen.

Också utvärderingen av den småbarnspedagogiska verksamheten har reviderats. Den baserar sig på principen om utvecklande utvärdering som är anpassningsbar, mångsidig och transparent. I utvärderingen engageras även barnen och vårdnadshavarna.

En av de viktigaste förändringarna i den nya planen för småbarnspedagogik är ändringen av titlar. Det som tidigare hette barnträdgårdslärare heter numera lärare inom småbarnspedagogik och konsulterande specialbarnträdgårdslärare heter speciallärare inom småbarnspedagogik. En ny sak som nämns i Karleby plan för småbarnspedagogik är regelboken för servicesedel på basis av vilken serviceproducenterna får anvisningar och övervakas.


Uppdaterad 27.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut