Du är här

Vägen till ansvarsfullt beteende i arbetet siktar mot nolltolerans vad gäller trakasseri och osakligt bemötande

27.5.2019

Stadsfullmäktige behandlade stadens verksamhetsmodell för att förebygga trakasseri och osakligt bemötande på sitt sammanträde 27.5. Verksamhetsmodellen går under namnet vägen till ansvarsfullt beteende i arbetet. Fullmäktige beslutade efter omröstning, att även fullmäktige och den övriga förtroendemannaorganisationen förbinder sig att iaktta de principer som överenskommits i verksamhetsmodellen.

Verksamhetsmodellen vägen till ansvarsfullt beteende i arbetet grundar sig på arbetarskyddslagen. Syftet med verksamhetsmodellen är att främja god kommunikation och ansvarsfullt arbetsbeteende i Karleby stads arbetsgemenskaper samt erbjuda stöd då osakligt eller störande beteende utreds. Verksamhetsmodellen har uppdaterats av arbetarskyddssektionen.

Som arbetsplats har Karleby stad förbundit sig vid nolltolerans när det gäller trakasserier. Därför är det viktigt att hela Karleby stads organisation: chefer, arbetstagare, förtroendevalda, arbetarskydd och företagshälsovården förbinder sig att följa modellen.

I verksamhetsmodellen har fastställts vad som är ansvarsfullt och ansvarslöst beteende i arbetet samt vad som är trakasseri eller osakligt bemötande.  I verksamhetsmodellen ges detaljerade anvisningar för hur man ska handla i en situation där man känner sig osakligt bemött. I modellen ges också anvisningar för hur man ska handla om man själv misstänks för osakligt bemötande.

I verksamhetsmodellen ges också anvisningar om vilka faser som ska vidtas vid utredning av trakasseri och osakligt bemötande.

Upp

Uppdaterad 27.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut