Du är här

Grönområden intresserar i Karleby

7.2.2019

Stadens grönområden fick beröm och utvecklingsförslag i Karleby. Enkäten som genomfördes i december besvarades av nästan 700 invånare.

I enkäten samlades in uppgifter om grönområdenas användning, kvalitet och mångfald. Framför allt områdenas många användningsmöjligheter och användningsändamål togs upp. ”Förutom daglig användning av grönområden för att ta sig fram, uträtta ärenden och motioner tog invånarna också upp användningen av grönområden för sociala ändamål såsom att träffa människor, leka, delta i evenemang och ordna picknick”, gläds stadsträdgårdsmästare Sini Sangi. ”Grönområdena används också i stor utsträckning för idrott och motion, t.ex. allt från löpning och promenader till skejting, SUP, frisbeegolf och ridning.”

Enkäten samlade också erfarenheter om grönområdenas kvalitet och attraktionskraft, mångsidighet och underhåll. Över 60 % av de som svarade ansåg att mängden lekplatser och närskogar är tillräcklig. Det som invånarna önskade sig var fler näridrottsplatser, friluftsleder och -rutter samt markerade leder som lämpar sig för t.ex. vinterpromenader och terrängcykling.

I svaren betonades grönområdenas betydelse för stadens dragningskraft och image. Hela 70 % av de som svarade ansåg att grönmiljön är en betydande faktor för stadens dragningskraft. De mest populära grönområdena är enligt enkäten området som omfattar Sundet, Havsparken och Brita Marias park, Sandhagen som är populär bland idrottaren samt t.ex. Storkisbackens näridrottsplats och Storby näridrottsplats. Även områdena vid Bredviken, Patamäki och Köykar nämndes.

”Med enkäten ville vi också utreda vilka utvecklingsobjekt invånarna anser vara viktiga och på vilket sätt invånarna vill ha information om grönområdena”, säger Sangi. Högsta prioritet gavs till utflyktsmål, idrottsplatser, belysning, papperskorgar samt planteringar och växtlighet. Invånarna söker helst information i tidningar samt på stadens webbplats och i sociala medier.

”Därför har vi börjat använda sociala medier flitigare, t.ex. vårt Instagram-konto ”Ihan pihalla Kokkolassa!” har fått mycket positiv respons. Invånarna kommer att få delta i utvecklingen av grönområdena också i framtiden”, lovar Sini Sangi.


Uppdaterad 7.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut