Du är här

Det här årets dagvattenfaktura skickas till fastigheterna i maj 2019

16.5.2019

Karleby stad tar ut en årlig dagvattenavgift av alla bebyggda fastigheter inom dagvattensystemets verkningsområde från och med 1.1.2018. 

Det här årets faktura skickas till betalningsskyldig fastighetsägare eller -innehavare i maj 2019. I fortsättningen faktureras dagvattenavgiften alltid i maj.

Verkningsområdet omfattar de detaljplanerade områdena av Stamkarleby, Kelviå, Lochteå och Ullava och de randzoner av detaljplanerade områden som drar nytta av dagvattensystemet.

Upp

Uppdaterad 16.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut