Du är här

YIT Suomi valdes till byggnadsentreprenör för projektet för Yxpila skola och daghem

17.9.2019

Karleby stadsstyrelse beslutade på sitt sammanträde 16.9.2019 välja YIT Suomi Oy till utförare av totalentreprenaden för Yxpila skola och daghem. Tre anbud lämnades in inom utsatt tid.

Yxpila skola och daghem byggs i Yxpila på området som ligger mot Lahdenperä. Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändringen för området 24.9.2019 § 85 och beslutet har vunnit laga kraft. En barnkonsekvensbedömning har gjorts för projektet.

Nybygget med ca 2 400 m2 bruksyta kommer att inrymma lokaler för ett daghem med 60 platser samt för förskoleundervisning och ca 120 elever i årskurs 1–6. Med tanke på framtiden har man också reserverat plats på tomten för utbyggande av skolan. I anbudet ingår också en plan för gårdsområdet samt lekredskap. I byggprojektet beaktas områdets närhet till havet och naturvärden.

Nu börjar den byggnadstekniska planeringen av byggprojektet, mer information ges då projektet framskrider. Om projektet framskrider enligt tidsplanen kan verksamheten i skolan och daghemmet inledas i början av januari 2021.

Uppdaterad 17.9.2019 | Skicka respons | Skriv ut