Du är här

Karlebys årliga företagsenkät återger företagens erfarenheter och önskemål

14.1.2019

Karleby stad genomför sin årliga företagsenkät i slutet av januari. I enkäten intervjuas via telefon alla företag i Karleby som gett sina uppgifter till företagsregistret.  

”Syftet med enkäten är att utreda företagens erfarenheter av och åsikter om stadens sektorer som betjänar företagen. Samtidigt kartläggs också framtidsutsikterna samt önskemål om hur stadens näringspolitik kan utvecklas”,  berättar stadens strategichef Piia Isosaari.

Företagsenkäten 2019 genomförs med hjälp av ny telefonteknologi. Via en automatiserad telefonenkät kan hela samplet ringas upp på en timme. Också enkätens resultat kan tas i bruk snabbare än tidigare.

Företagsenkätens samtal rings onsdag 30 januari kl. 17 - 18, och de som inte nås den dagen rings upp på nytt torsdag 31 januari. Det tar ca 10 minuter att svara på enkäten och den kan besvaras endera på finska eller svenska.

Upp

Uppdaterad 14.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut