Du är här

Fokus på 30-årig vänortsrelation mellan Karleby och Ratingen i vänortverksamheten i år 

5.3.2019

Karleby stad har numera 14 vänorter i och med att kommunerna Amblan och Järva-Jaani sammanlagits till Järva kommun i slutet av 2017. Mera aktiv kontakt håller man årligen med 4-5 av vänorterna. För vänortsverksamhet har reserverats sammanlagt 27 000 euro i budgeten för 2019. Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 18.2 om vänortsverksamheten för 2019.

Under innevarande år kommer vänortsverksamheten att lägga fokus på 30-årsjubileet för vänortsverksamheten mellan Karleby och Ratingen. Jubileumsåret kommer att uppmärksammas under Veneziaden i Karleby och i december i Ratingen.

Under Veneziaden kommer den 32-mannade kören Singing Westside från Ratingen att besöka Karleby och uppträda på kulturevenemang och kyrkokonserter tillsammans med lokala körer och studerande vid Mellersta Österbottens konservatorium.

Staden Ratingen ger Karleby möjligheten att presentera sig på en lokal julmarknad i december. Samtidigt kommer personalrepresentanter för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk att besöka ett liknande räddningsverk i Ratingen. Syftet med besöket är att dela med sig av god praxis. Också under innevarande år utvecklas näringslivssamarbetet mellan kustområdena i Finland och Sverige.

I verksamheten med Fushun i Kina ligger fokus på utvecklingen av utbildnings- och turismsamarbetet. Kokkolan yhteislyseon lukio och dess kinesiska vänskola, Fushuns gymnasium nr. 2, kommer att turvis besök varandra med ungefär ett och ett halvt års mellanrum. Enligt preliminära planer ska studerande från Karleby besöka Fushun i oktober. Dessutom har ett lag på 15 personer med tränare och föräldrar bjudits in till juniorfotbollsturneringen Kokkola Cup 18–21.7.

Det nordiska samarbetet omfattar vänorter i Sverige, Norge och Danmark. Kontakten med mångåriga vänorter har under de senaste åren främst fokuserat på näringslivssamarbete samt kulturutbyte mellan ungdomar i Härnösand och Karleby. I Karleby väntar man också officiella vänortsbesök från den ungerska staden Hatvan samt Järva kommun i år.

Föreningar, organisationer, sammanslutningar, skolor och privata personer kan ansöka om understöd för sin verksamhet med Karleby stads vänorter. Ur anslag för vänortsverksamhet reserveras understöd för ett konsertbesök av Kokkolan Lauluveikot österrikiska vänortskör Wiener Sängerruden 8−12.7. Kören kommer att uppträda i Karleby på kvällstorget och i kyrkan samt på Kaustby folkmusikfestival.

Uppdaterad 5.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut