Olet tässä

Ankkuritiimin jalkautuva toiminta poikkeusoloissa

17.4.2020

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi julistetun poikkeustilan myötä Kokkolan Ankkuritiimi on lisännyt panostusta nuorten vapaa-ajanviettopaikoilla tapahtuvaan kohtaavaan toimintaan. Jalkautumista on toteutettu aiemmin yleensä juhlapäivien sekä nuorten suosimien tapahtumien yhteydessä.

Ankkuritiimi tukena

Poikkeustilan aikana Ankkuritiimi tai osa siitä on jalkautunut nuorten keskuuteen kahtena iltana viikossa ja kiertänyt koulujen pihoilla sekä lähiliikuntapaikoilla iltapäivisin silloin kun siihen on ollut muilta tehtäviltä mahdollisuus. Jalkautumisen tehostamisen tarkoituksena on seurata nuorten suhtautumista tilanteeseen ja selviytymistä poikkeustilan sekä epidemian aiheuttamista muutoksista heidän arjessaan. Tiimi tarjoaa tarvittaessa tukea ja ohjeistaa sekä tiedottaa nuoria epidemiaan tai rajoituksiin liittyen.

Jalkautumisen aikana kysellään liikkeellä olevien nuorten kuulumisia ja keskustellaan heitä kiinnostavista aiheista. Yleisimpiä nuorten esiin nostamia teemoja ovat olleet koulunkäynti, kokoontumisrajoitukset ja heidän lähipiirinsä toiminta ja tilanne vallitsevassa kriisitilanteessa.

Nuoret toimivat vastuullisesti

Poikkeustilan aikana sosiaalisissa medioissa on syntynyt keskustelua nuorten kokoontumisiin liittyen, samaa huolta on nostettu esiin myös joidenkin Ankkuritiimin yhteistyötahojen taholta. Huoleen vastatakseen tiimi on seurannut ja tilastoinut jalkautumisen aikana tavoitettujen ja nähtyjen nuorten määrää. Poikkeustilan ensimmäisten viikkojen aikana Ankkuritiimin kokemuksen mukaan suurin osa nuorista on toistaiseksi pysynyt poissa julkisilta paikoilta ja kaupungilla liikkuvien nuorten määrä on vähentynyt huomattavasti normaalitilanteeseen verrattuna.

Kaupungilla hengailu on loppunut lähes kokonaan, liikuntapaikoilla ja kauppojen läheisyydessä nuoria on havaittu vain kolmasosa aiempaan verrattuna. Toisaalta nuorten suosimilla kokoontumispaikoilla näkyy aiempaa enemmän lapsiperheitä ja aikuisia etätöiden lisäännyttyä ja ryhmämuotoisten harrastusten päättymisen vuoksi. Ankkuritiimin havaintojen mukaan nuoret pyrkivät omatoimisesti noudattamaan 10 hengen kokoontumisrajoitusta ja useimmiten siinä onnistuvatkin esimerkillisen hyvin.

Toiminta suunnitellaan viikoksi kerrallaan

Ankkuritiimi suunnittelee jalkautumisaikatauluaan tällä hetkellä viikko kerrallaan ja muokkaa toimintaansa epidemiatilanteen, valtakunnallisten ja paikallisten linjausten ja aiempien jalkautumisten pohjalta tehtävän tarvearvioinnin pohjalta. Jalkautumista toteutettaessa huomioidaan suositukset ja ohjeistukset lähikontaktien välttämiseen liittyen.

Ankkuritoiminnan tavoitteena on edistää nuorten ja lasten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä varhaisen puuttumisen ja moniammatillisen yhteistyön avulla. Kokkolan Ankkuritiimi muodostuu poliisin, sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja nuorisopalveluiden edustajista.

Päivitetty 17.4.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta