Olet tässä

Donnerska skolanin kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

25.9.2020

Donnerska skolanin kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä piti 17.9. kokouksen, jossa käsiteltiin tehtyjä sisäilmastokyselyjä. Työterveyslaitos (TTL) on tehnyt sisäilmastokyselyn koulun henkilökunnalle, ja oppilaille vastaavan kyselyn toteutti helmikuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyselyissä kartoitettiin koulun tiloissa koettuja olosuhdehaittoja ja oireita. 

Oppilaille suunnatussa kyselyssä korostuivat tavanomaista enemmän rakennuksessa koettu kuumuus, vaihteleva lämpötila, kuiva ilma, pölyisyys ja riittämätön ilmanvaihto. Hieman tavanomaista enemmän oli koettu vetoa, tunkkaista ilmaa, homeen tai maakellarin hajua sekä tyytymättömyyttä valaistukseen. Oppilaiden oireilu on valtakunnalliseen aineistoon verrattuna hieman tavanomaisesta poikkeava: hengitystieoireet ovat tavanomaisella tasolla, mutta silmä-, iho- ja yleisoireita oli hieman tavanomaista enemmän. Yleisoireita ovat väsymys, päänsärky ja keskittymisvaikeudet.

Koulurakennuksen kellarikerros on peruskorjattu 2018-2020. Korjausten jälkeen koko rakennuksen ilmanvaihto on säädetty toukokuussa 2020. Kellarikerrokseen on peruskorjauksen yhteydessä asennettu uudet ilmanvaihtokoneet. Tilojen käyttäjiltä saadun palautteen mukaan ilmanvaihdon koetaan parantuneen.

Rakennuksen muissa tiloissa ilmanvaihto on kuitenkin riittämätöntä, eikä sitä nykyisillä ilmanvaihtokoneilla pystytä tehostamaan. Seuraavaksi selvitetään, onko osaan luokista mahdollista asentaa tilakohtaiset ilmanvaihtokoneet, jolloin tilanne paranisi koko rakennuksen osalta.

Koulurakennuksen peruskorjaus on tarkoitus aloittaa syksyllä 2021. Koulutyö siirtyisi väistötiloihin peruskorjauksen ajaksi.

Terveysvalvonta tekee uuden tarkastuksen koulun tiloissa syyskuun lopulla. Donnerskan koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran ennen syyslomaa.

Päivitetty 22.9.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta