Olet tässä

Kokkolan kaupunginhallitus kokousti 11.8.2020

12.8.2020

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talousraportin 1-6/2020. Lisäksi käytiin lähetekeskustelu talousohjelmaan liittyvistä toimialojen kehittämis- ja muutossuunnitelmista. Toimialat ja niiden vastuualueet ovat kevään aikana valmistelleet niitä toimenpiteitä ja toiminnan kehittämissuunnitelmia, joilla talousohjelman tavoitteet saavutetaan. Toimenpiteet etenevät aikanaan päätöksentekoon hallinto- ja toimintasääntöjen määrittelemien vastuiden mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää selvitystyön elinkeinot ja kaupunkikehitysyksikön alaisuuteen tulevan elinvoimaa ja työllisyyttä tukevan toimintamallin luomiseksi. Nykyisellään kaupunki ostaa yritysten neuvontapalvelut Kokkolanseudun Kehitys Oy:ltä, ja kaupunkiorganisaation henkilöstöyksikkö vastaa kaupungin työllisyyspalveluista. Vuoden 2021 alusta Kokkola on mukana työllisyyden kuntakokeilun pilottihankkeessa. Näin ollen on tarkoituksenmukaista selvittää ja arvioida nykyisen elinkeino- ja elinvoimapolitiikan, yritysneuvonnan sekä työllisyyshankkeen toteuttamista kokonaisuutena. Selvitystyö käynnistyy heti, ja valmistuu 4.9.

Kaupunginhallitus päätti yhtyä rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon, joka koskee Keliber Oy:n litiumkaivoksen ympäristövaikutusten arviointia. Juhlavuoden valmistelutilanne, koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot ja niiden vaikutus juhlavuositapahtumien toteuttamiseen merkittiin tiedoksi. Kaikki syksyn tapahtumajärjestelyt tehdään seuraten ajantasaisia ohjeistuksia ja turvallisuusmääräyksiä.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle vapautuksen myöntämistä luottamustehtävistä sivistysjohtajan virassa aloittaneelle Terho Taarnalle ja paikkakunnalta pois muuttaneelle Pirkko Hälille. 

Sivun alkuun

Päivitetty 12.8.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta