Olet tässä

Kaupunginhallituksen kokous 23.3.2020

24.3.2020

Kokkolan kaupunginhallitus kokoontui normaalisti maanantaina 23. maaliskuuta.

Kokouksessaan kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi maaliskuun talouskatsauksen. Talouskatsaus ja helmikuun talousraportti lähetetään edelleen valtuustolle tiedoksi.

Koronavirusepidemian ajalle hyväksyttiin esimiehen luvalla tapahtuvan sairauspoissaoloajan pidentäminen enimmillään 10 päivään. Esimies voi edelleen ohjata työntekijän työterveyshuoltoon, samoin työntekijä voi hakeutua työterveyteen omatoimisesti.

Kokouksessa hyväksyttiin Kälviän terveysaseman rakennusten purkaminen. Asemakaavan muutokset Torkinmäellä (Hakakatu – Talonpojankatu) hyväksyttiin. käynnistettiin . Asemakaavan muutokset Kaarlelan kirkon eteläpuolella, Torkin-mäellä  (Hakalahdenkatu – Kaustarinkatu) ja Ykspihlajassa (Satamakatu – Leipurinkatu) käynnistettiin. Tankarin ranta-asemakaavan laatimista jatketaan. Topparinmäeltä päätettiin varata teollisuustontti Ekokuljetus JNH Oy:lle.

Kaupunginhallitus katsoi kahden valtuustoaloitteen tulleen käsitellyksi. Aloitteet koskivat YK:n yritysvastuualoitteeseen osallistumista sekä Kokkolan keskustan pysäköinnin kiekollisuuden vapauttamista ilta-, yö- ja pyhäaikoina. Pysäköinnin osalta muun muassa pidennetään kiekollista pysäköintiaikaa keskustassa (lukuun ottamatta Rautatientorin/ linja-autoaseman korttelia), ja vapautetaan ilta- ja viikonloppupysäköinnin rajoitteita. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2020 aikana, ja niiden vaikutuksia arvioidaan pitemmällä aikavälillä.


Koronaepidemiatilanne aiheuttaa lomautustarpeen kunnille – yhteistoimintamenettely käynnistyy myös Kokkolassa

Kaupungit ja kunnat tarvitsevat tänä vuonna tuekseen miljardiluokan taloudelliset tuet selviytyäkseen koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja peruspalveluiden järjestämisestä. Ensimmäiset arviot koronaviruksen aiheuttamista talousvaikutuksista Kokkolan kaupungin talouteen tänä vuonna ovat useita miljoonia euroja.

Kokkolan kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan käynnistää välittömästi yhteistoimintamenettelyn kuntien yhteistoimintalain (449/2007) 15§ mukaisesti. Tilanteesta on käyty keskustelu- ja infotilaisuus ammattijärjestöjen kanssa. Tilaisuudessa todettiin yhteisymmärryksessä, että epidemian vuoksi ollaan lainsäädännön tarkoittamassa poikkeustilanteessa. Kokkolan kaupunki käynnisti poikkeustilanteen alkaessa henkilöstön osaamiskartoituksen, joka jatkuu edelleen.

Kaupunginhallitus valtuutti päätöksellään kaupungin johtoryhmän käsittelemään lomautustarpeet kokonaisuudessaan, minkä jälkeen toimialajohtajat tekevät operatiivisesti päätökset sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Asia tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kaupungin toimialat kartoittavat käynnissä olevat ja ennakoitavat muutokset työtehtäviin. Kartoitusten pohjalta käynnistetään neuvottelut, joiden aikataulut tarkentuvat tämän ja ensi viikon aikana. Ensisijaisesti pyritään sijoittamaan henkilöstö tilapäisesti toisiin tehtäviin kaupunkiorganisaatiossa. Lomautusten tarve tarkentuu neuvottelujen edetessä.

Sivun alkuun

Päivitetty 25.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta