Olet tässä

Kaupunginhallitus kokoontuu 30.11.

27.11.2020

Marraskuun viimeisen päivän kokouksessa kaupunginhallitus käsittelee muun muassa työllisyyden kuntakokeilua. Sopimus tehdään kokeilualueen kuntien, TE-toimiston, ELY-keskuksen ja muiden viranomaistoimijoiden välisestä yhteistyöstä ja tavoitteiden toteuttamisesta.

Kaupunginhallitus saa tiedoksi myös vuoden 2020 tilinpäätösennusteen, joka valtion määräaikaisten koronatukien myötä näyttää 4,6 miljoonan euron ylijäämää, kun talousarvion tavoitteena oli 1,3 miljoonan euron ylijäämä. Tulokseen voivat vaikuttaa heikentävästi Soiten loppulasku ja mahdolliset omaisuuserien ja vakuutuskorvausten alaskirjaukset.

Esityslistalla on myös Kokkotyö-säätiön lisäpääomittamista ja KokkoPesu Oy:n osakekauppaa koskeva pykälä. Esityksen mukaan kaupunki ei tekisi lisäpääomitusta, vaan osallistuisi säätiön rahalliseen tukemiseen KokkoPesu Oy:n omistusjärjestelyjen kautta ostamalla säätiön omistaman osuuden KokkoPesu Oy:n osakkeista.

Kaupunginhallitus päättää myös vuoden 2021 lomautuksista. Esityksen mukaan kaupungin henkilöstö lomautetaan 14 päiväksi ja tuntipalkkaiset työntekijät 10 päiväksi. Lomautuksen vaihtoehtona on vapaaehtoinen 10 päivän palkaton vapaa, tai lomarahan vaihtaminen 70-prosenttisesti vapaaksi. Lomautukset ja säästötoimenpiteet toteutetaan siten, että ne eivät vaaranna opetukseen osallistujien oikeuksia tai varhaiskasvatuslain säätämiä velvoitteita. Lomautukset eivät esityksen mukaan koskisi mm. henkilökohtaisia koulunkäynninohjaajia, pelastuslaitoksen pelastustoimintaan välittömästi osallistuvia tai niitä määräaikaisessa työsuhteessa olevia, jotka eivät ole kenenkään sijaisia.

Kaupunginhallitus päättää myös perinteisen uuden vuoden vastaanoton järjestelyistä. Esityksen mukaan vastaanottoa ilotulituksineen ei epidemiatilanteen vuoksi järjestetä, ja siihen varattu määräraha siirretään kokonaisuudessaan juhlavuoden lahjoitustilille. Lahjoitustilille kertyneet varat suunnataan lasten ja nuorten harrastustoiminnan olosuhteiden parantamiseen, ja asiassa kuullaan lapsi- ja nuorisovaltuustoja.

Päivitetty 27.11.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta