Olet tässä

Kiepin korjaustyöt museokorttelissa etenevät

14.8.2020

Tulipalossa tuhoutuneen Kokkolan luonnontieteellisen museon Kiepin korjaustyö etenee. Korjauskelvottomaksi vaurioituneet osat poistetaan ja rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilytetään tekemällä jälleenrakentaminen siten, että rakennuksen alkuperäinen, paloa edeltävä, asu voidaan toteuttaa. Museokortteliin sijoittuva rakennus on suojeltu, ja vanhan osan ulkoasu palautetaan lähelle ennen paloa olleeseen tilanteeseen pitkälti palossa säästyneiden rakennusosien avulla. Sisätilojen osalta huomioidaan erityisesti rakennuksen käyttö museotarkoitukseen, käyttöturvallisuus ja sisäilman laatu.

Vuonna 1823 rakennettu hirsirakennus on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa, joten vaurioituneiden osien purkulupaa on edeltänyt poikkeuslupamenettely. Asemakaavasta poikkeamista varten on hankkeesta pyydetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, K.H. Renlundin museon sekä Kokkolan kaupungin kaupunkisuunnittelu -vastuualueen lausunnot. Julkisivu- ja kaupunkisuunnittelun lausunnot on pyydetty vielä erikseen purkamisluvan yhteydessä. Kaikki lausunnot ovat olleet puoltavia.

ELY-keskus katsoo, että julkisivupintojen ja perustusten säilyminen suurelta osin vahingoittumattomina mahdollistaa voimassa olevan asemakaavan kaupunkikuvallisten tavoitteiden toteutumisen uudisrakentamisen yhteydessä.

Myös K.H. Renlundin museo toteaa, että rakennuksen vaurioituneen rungon purkaminen ja korvaaminen uudella materiaalilla on perusteltua tulipalon aiheuttamien peruuttamattomien vaurioiden vuoksi. Museo edellyttää, että Kiepin vanhan osan ulkoasu säilyy entisellään. Kaupunkisuunnittelu toteaa lausunnossaan, että sisätilojen osalta on tärkeää toteuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta palveleva toimiva kokonaisuus.

Kiepin rakennus on laserkeilattu, mitattu ja dokumentoitu rakennusosakohtaisesti. Sen ulkoasuun liittyvistä rakennusosista n. 80% on palautettavissa. Näin ollen rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne voidaan säilyttää. Rakennuspaikkana oleva tontti muodostaa osan nk. museokorttelia. Tontti on naapuritontin sekä Pitkänsillankadun eteläpuolella sijaitsevan Roosin talon tontin ohella osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Tontilla sijaitsevat vuonna 1823 alun perin rakennettu nk. Forsnabban talo ja siihen liittyvä vuonna 2000 valmistunut uudisrakennusosa, sekä vuosina 1825 ja 1890 rakennetut varasto- ja leipomorakennukset.

Päivitetty 14.8.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta