Olet tässä

Kirkkolehdon kosteikosta uusi lähiluontokohde, joka parantaa myös vedenlaatua Suntissa

4.6.2020

Kokkolan keskusta-alueen läpi kulkeva kaupunginsalmi, Sunti, on maankohoamisen seurauksena mataloitunut ja muuttunut leveästä merensalmesta nykytilaansa. Suntin vedenlaadun parantamiseksi Suntin yläjuoksulle, Kirkkolehdon alueelle on suunniteltu monimuotokosteikko. Kosteikon avulla valuma-alueelta veden mukana tuleva kiintoaines saadaan laskeutettua ja sedimentoitua kosteikkorakenteiden pohjaan.

Kirkkolehdon kosteikko sijoittuu Heinolankaaren ABC-huoltoaseman kohdalle, Suntin eteläpuolelle keskustaan tulevan kevyen liikenteen väylän ja Eteläväylän rajaamalle alueelle. Suntin uoma ohjataan kulkemaan 1,2 hehtaarin kokoisen kosteikkoalueen kautta. Vedenpinta vaihtelee Suntin luonnollisen veden pinnan mukaan, ja alue pysyy pääosin avovesipintaisena. Kosteikon molemmissa päissä on syvännealue, jotka voidaan tarvittaessa tyhjentää ruoppaamalla.

Kirkkolehdon kosteikko tuo uuden lähiluontokohteen Kokkolaan

Kosteikkoa kiertää kuntoilu- ja luontoreittinä toimiva polku, jota koulut ja päiväkodit voivat käyttää lähiluontokohteena. Kosteikon alueelle rakennetaan kaksi kivikkoista saarta, kevytrakenteisia ponttonisiltoja ja opasteita. Kosteikon syvänteet rajataan aidalla.

Alue toteutetaan luonnonmukaisen viherrakentamisen keinoin. Olemassa olevaa kasvillisuutta pyritään säästämään erityisesti alueen pohjoisosassa ja nykyisen Suntin uoman alueella. Kosteikon ranta-alueelle on valittu kesäkuukausina kukkivia perennoja, jotka luontaisesti viihtyvät kasvupaikalla. Pajujen, tervalepän ja tuomen lisäksi kosteikon puustoon kuuluu myös tyrni. Kulkuväylien ja istutettujen alueiden ulkopuolella kukoistaa niitty, jota huolletaan niittämällä se kahdesti vuodessa.

Kosteikon rakentamisesta on järjestetty tarjouskilpailu. Kaupunkirakennelautakunta valitsi kokouksessaan 3.6.2020 Kirkkolehdon kosteikon rakentajaksi Tallqvist Oy:n.

Kokonaisuudessaan Kirkkolehdon kosteikon arvioidaan valmistuvan Kokkola 400 –juhlavuoden lokakuun loppuun mennessä.

Päivitetty 4.6.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta