Olet tässä

Tiedote Koivuhaan koulun sisäilma-asiassa 23.1.2020

24.1.2020

Koivuhaan koululla jatketaan kosteus- ja sisäilmateknisiä tutkimuksia. Koulun joululoman aikana vuoden 2019 lopulla rakennuksen seinä- ja lattiarakenteita avattiin ja rakenteista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyyseja varten. Lisäksi muovimattopäällysteisten lattioiden kosteuskartoitusta laajennettiin koko koulun alueelle. Tutkimustulosten perusteella tutkituissa seinä- ja lattiarakenteissa ei ole kosteusongelmia eikä koettua oireilua selittäviä mikrobivaurioita.

Koulun henkilökunnalle teetettiin joulukuussa 2019 Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely, jonka tulokset ovat valmistuneet 16.1.2020.

Koivuhaan koulun henkilökunnalle tehdyssä Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyssä tuli ilmi verrokkiaineistoon nähden runsaampaa työpaikalla koettua oireilua. Työterveyslaitoksen verrokkina on käytetty rakenteellisesti hyväkuntoisessa talossa olevaa toimistotyöpaikkaa. Tutkimuksen ja työterveyden mukaan sisäilmaoireilun syynä ei voida pitää henkilökunnan psykososiaalista kuormitusta.

Koetut oireet ovat samankaltaisia, joita esiintyy sisäilmaltaan huonoissa kiinteistöissä (esim. kosteusvaurioituneet rakennukset). Pelkkien oireiden perusteella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä oireiden aiheuttajasta. Koulun rakennetutkimuksissa (v. 2019-2020) ei ole tullut esiin merkittävää kosteusvauriota tai poikkeavaa mikrobikasvustoa.

Koulun sisäilman laatuun liittyviä selvityksiä jatketaan, koska tähän mennessä tehdyissä tutkimuksissa ei ole noussut esiin sellaisia tekijöitä, jotka selittäisivät rakennuksessa koetun oireilun. Tulevien tutkimusten sisällöstä päätetään viikolla 5 ja tutkimukset pyritään suorittamaan helmikuun 2020 aikana. Tarkemmista tutkimusajankohdista tiedotetaan tilojen käyttäjille tarvittaessa erikseen. Tutkimukset suorittaa IdeaStructura Oy. Väliaikaistoimena kouluun on hankittu ilmanpuhdistimia.

Koulun kohdekohtainen sisäilmaryhmä kokoontuu seuraavan kerran 19.2.2020, minkä jälkeen uusimmista tutkimustuloksista tiedotetaan koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille. Tarvittaessa kevätlukukauden aikana järjestetään myös tiedotustilaisuus, jossa esitellään rakennuksessa tehtyjä tutkimuksia ja niistä seuraavia jatkotoimenpiteitä.

Asian tutkiminen etenee asiantuntijoiden toimesta suunnitelman mukaan. Syyt oireiluun etsitään ja sen jälkeen korjataan. 

Päivitetty 24.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta