Olet tässä

Koivuhaan koulun sisäilmatyöryhmän kokous 5.6.2020

8.6.2020

Koivuhaan koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontui perjantaina 5.6.

Työterveyslaitoksen (TTL) työ Koivuhaan koulun sisäilmasto-ongelmien syiden selvittämiseksi käynnistyi aloituskokouksessa 28.5. Tiedote aloituskokouksessa käsitellyistä asioista ja selvityksen aikataulusta on julkaistu kaupungin verkkosivulla ja lähetetty koulun henkilökunnalle sekä oppilaiden huoltajille 29.5. Aloituskokouksessa esille nousi toive täydentää Koivuhaan koulun kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kokoonpanoa oppilaiden huoltajien edustajalla. Koivuhaan koulun vanhempainraatia pyydetään nimeämään edustaja ja varahenkilö. 

TTL:n selvitystyö jatkuu aistinvaraisella katselmuksella koulurakennuksessa, jonka jälkeen TTL määrittelee tarvittavat lisäselvitykset. Rakenne- ja taloteknisten selvitysten pohjalta TTL arvioi rakennuksen altistumisolosuhteita, eli poikkeavatko altisteiden ja altistumisen laatu, määrä ja kesto tavanomaisesta. Selvitykset valmistuvat syyskuun loppuun mennessä, ja TTL:n asiantuntijat esittelevät selvityksen tulokset koulun kohdekohtaiselle sisäilmatyöryhmälle, koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille.

Kevään ja alkukesän aikana tehdyt tutkimukset ja korjauskohteet

Koulurakennuksessa on kevään aikana tehty tähän asti tehdyissä tutkimuksissa havaittuja korjaustarpeita. Muun muassa koulun tilojen ilmamäärät on mitattu ja tasapainotettu ja monitoimisalin aulan (H118) alakattorakenteet on avattu. Aulan alakattorakenteissa todettiin IV-kanavien läpivienneissä puutteita, jotka korjataan kesäkuun aikana.

Parhaillaan ovat käynnissä olevat kirjaston ja koulun tilamuutokset. Uudet kirjastotilat avataan yleisölle kesän aikana, ja vanhat kirjastotilat valmistuvat esi- ja alkuopetuksen käyttöön elokuun alkuun mennessä. Tiloista on otettu materiaalinäytteitä analysointia varten 25.5. tehdyssä katselmuksessa. Näytteiden tulokset valmistuvat kesäkuussa, jonka jälkeen päätetään mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Koulutyö syksyllä

Koivuhaan koulun syksyn opetusjärjestelyistä ja väistötiloista on tehty koulu- ja työterveyden sekä terveysvalvonnan edustajien laatima kannanotto 28.5. Myös huoltajat ovat esittäneet oman kannanottonsa ja huolensa koulutyön järjestelyistä. Koivuhaan koulun tilanteesta on informoitu kaupunginhallitusta 1.6.

Väistötilakysymys ja koulutyön organisoiminen syksyllä 2020 ovat parhaillaan selvityksessä. Koulun henkilökunta ja oppilaiden huoltajat saavat tiedot syksyn järjestelyistä kesäkuun aikana.

Päivitetty 8.6.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta