Olet tässä

TTL:n asiantuntijalausunto Koivuhaan koulun sisäilmastotilanteesta valmistui

16.11.2020

Koivuhaan Palvelukeskus Oy on tilannut Työterveyslaitokselta (TTL) asiantuntijalausunnon, jossa arvioidaan Koivuhaan koulun ja palvelukeskuksen rakennuksen sisäilmaolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden terveydellistä merkitystä. Lausunto ja sen toimenpidesuositukset perustuvat TTL:n asiantuntijoiden tiloissa tekemään katselmukseen ja tutkimussuunnitelmaan, sekä konsulttiyritysten tekemiin rakenteiden ja ilmanvaihdon kuntoa ja sisäilmaston laatua koskeviin selvityksiin.

TTL:n lausunto on valmistunut, ja sitä käsiteltiin Koivuhaan koulun kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän marraskuun kokouksessa 11.11. Lausunnosta järjestetään omat tiedotustilaisuudet koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille. Huoltajat saavat osallistumislinkin Wilma-viestinä. 

Koivuhaan koulurakennuksessa ei vaaratekijöitä – suositellut jatkotoimet tehdään joulu-helmikuun aikana

Raportin mukaan rakennuksessa ei ole todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, jotka aiheuttaisivat tilojen käyttäjille lisääntynyttä sairastumisen vaaraa tai muuta terveyshaittaa. Selvityksessä suositellaan yksittäisiä toimenpiteitä, joilla sisäilman hyvää laatua voidaan ylläpitää ja edelleen parantaa.

Sisäilman laatuun vaikuttavia puutteita ilmanvaihdossa ei havaittu. Tilat ja niiden pintamateriaalit ovat siistikuntoisia. Talven ja kesän aikana otettujen sisäilman mikrobinäytteiden tulokset ovat olleet tavanomaisia: mikrobipitoisuudet ovat olleet pieniä, eikä näytteissä ole havaittu kosteusvaurioon viittaavaa mikrobilajistoa. Rakenteista löydetyt pienialaiset ja paikalliset mikrobivauriot eivät ole suorassa ilmayhteydessä huoneilmaan, eivätkä siten heikennä sisäilman laatua.

Selvityksessä havaittiin lievästi koholla olevia kosteuspitoisuuksia yksittäisissä tiloissa lattian muovimaton alla. Lattiamateriaaleissa on todettu paikoin materiaalin kemialliseen vaurioon viittaavia VOC-yhdistepitoisuuksia, joiden määrä sisäilmasta otetuissa näytteissä on kuitenkin pieni. Tätä selittävät tiivis mattopäällyste ja hyvä ilmanvaihto. Näissä tiloissa lattiapinnoitteet vaihdetaan.

Väistötiloista paluun aikataulu

Koivuhaan Palvelukeskus Oy:n hallitus kokoontui 11.11. ja teki päätökset suositeltujen jatkotoimien tilaamisesta. Toimenpiteitä ovat muun muassa lattiapinnoitteiden vaihtaminen tietyissä luokkatiloissa.   Työaikaa toimenpiteille varataan noin kaksi kuukautta, ja työ aloitetaan välittömästi.

Väistötiloista paluun aikataulu ratkeaa, kun korjaustöiden kesto tarkentuu. Kevätlukukauden opetusjärjestelyistä ja luokkien paluusta Koivuhakaan tiedotetaan henkilökunnalle ja huoltajille aikataulun varmistuessa.

Päivitetty 13.11.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta