Olet tässä

Koivuhaan koulun kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän tiedote 25.6.2020

26.6.2020

Koivuhaan koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontui torstaina 25.6. Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kokouksiin osallistuu jatkossa myös vanhempainraadin valitsema oppilaiden huoltajien edustus.

TTL määritti lisäselvitystarpeita

Työterveyslaitos (TTL) on aloittanut Koivuhaan sisäilmasto-ongelman selvitystyön. TTL:n asiantuntijat ovat tehneet kiinteistössä katselmoinnin 9.-10.6., ja antanut lausunnon lisäselvitystarpeista 18.6. TTL ei tee itse lisäselvitykseen tarvittavia tutkimuksia, vaan ne tilataan erikseen rakennusterveysasiantuntijalta (RTA). Lisätutkimuksista on tehty tarjouspyyntö kuudelle RTA-asiantuntijalle, ja tutkimuksen toteuttava taho valitaan kilpailutuksen päätyttyä 26.6.

Lisäselvityksessä koulun tilat kartoitetaan tarvittavassa laajuudessa, määritellyistä tiloista otetaan sisäilma- ja emissionäytteitä, sekä mitataan rakennuksen ulko- ja sisäilman välistä paine-eroa. Lisäksi tehdään rakenneselvityksiä ja otetaan materiaalinäytteitä. Myös rakennuksen ilmanvaihdon toiminta ja riittävyys selvitetään.

Tavoitteena on, että lisätutkimusraportit ovat TTL:n käytössä 14.8. mennessä. Aikataulu täsmentyy, kun tutkija on valittu.

Meneillään olevat korjaustyöt sekä kirjaston ja koulun muutostyöt

Tällä hetkellä kiinteistössä toteutetaan aiemmin todettuja korjauskohteita sekä ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöitä.

Uusi kirjastotila on valmistunut ja luovutettu kirjaston käyttöön kesäkuun alussa. Entinen kirjastotilan muutostyö esi- ja alkuopetuksen käyttöön on meneillään, ja sen arvioidaan valmistuvan elokuun alkuun mennessä. Entisen kirjastotilan rakenteista on otettu yhteensä 27 materiaalinäytettä.

Koivuhaan koulun väistötilat

Koivuhaan koulun syksyn opetustilajärjestelyjä valmistellaan parhaillaan. Väistötilajärjestelyjä tehdään syyslukukauden 2020 osalta. Kevätlukukauden 2021 osalta väistötilatarvetta arvioidaan syyskuussa TTL:n loppuraportin valmistuttua.

Valmistelussa Koivuhaan esiopetus ja 1. luokat sijoitetaan koulun perusparannettuihin entisen kirjaston tiloihin. Muiden luokkien (2.-6.-luokkien) väistötiloiksi valmistellaan kaupungin muiden koulujen sekä mahdollisesti vuokrattavia lisätiloja. Päätökset väistötiloista tehdään elokuussa 2020 ennen lukuvuoden alkua. Oppilaille järjestetään kuljetus väistötiloihin, mikäli väistötila on oman oppilaaksiottamisalueen ulkopuolella. 

Päivitetty 26.6.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta