Olet tässä

Työterveyslaitoksen asiantuntijatyö Koivuhaan koulun sisäilmatilanteen selvittämiseksi käynnistyi

29.5.2020

Koivuhaan koulun sisäilmasto-ongelmien selvittämistä jatketaan Kokkolassa yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) asiantuntijaryhmän kanssa. TTL:n toimeksiantoon sisältyy Koivuhaan Palvelukeskuksen rakennukseen liittyvään aineistoon perehtyminen ja arviointi, rakennuksen katselmointi paikan päällä, lisäselvitystarpeiden arviointi ja määrittely. Lisäksi TTL:n asiantuntijat arvioivat rakennuksen altistumisolosuhteet ja niiden terveydellisen merkityksen. TTL esittelee tulokset lausunnon valmistuttua.

TTL:n selvitystyö käynnistyi torstaina 28.5. Koivuhaan koulun sisäilma-asioita käsittelevällä kokouksella, jonka tavoitteena oli kuulla sisäilmaprojektin eri toimijoiden huolenaiheita ja näkemyksiä sekä kerätä tietoa Työterveyslaitoksen toimeksiantoa varten. TTL:n asiantuntijoiden lisäksi kokoukseen osallistui Koivuhaan Palvelukeskuksen, koulun, päiväkodin, työterveyshuollon, sivistyskeskuksen, työsuojelun ja oppilaiden huoltajien edustajia.

Aloituskokouksessa kaikki osallistujat esittivät omat puheenvuoronsa, joissa arvioitiin sisäilmaprojektin sujumista omasta näkökulmastaan, tämänhetkisiä huolenaiheita ja mahdollisia vielä tutkimatta jääneitä asioita. Samalla arvioitiin myös tiedottamisen tapoja ja tarpeita kunkin edustaman ryhmän kannalta.

TTL:n asiantuntijatyö etenee torstain kokouksen jälkeen kirjallisen aineiston läpikäymisellä. TTL:n asiantuntijat tekevät katselmoinnin kohteessa kesäkuun alussa. Mahdolliset lisäselvitykset teetetään aineiston arvioinnin ja katselmuksen pohjalta. Rakenne- ja taloteknisten selvitysten perusteella TTL arvioi rakennuksen altistumisolosuhteita eli sitä poikkeavatko altisteiden ja altistumisen laatu, määrä ja kesto tavanomaisesta. Altistumisolosuhteita arvioidaan neliportaisesti, asteikolla epätodennäköinen – mahdollinen – todennäköinen - erittäin todennäköinen.

Työterveyslaitoksen selvitys valmistuu syksyllä 2020, jolloin TTL esittelee lausunnon tulokset.

Koivuhaan koulun syksyn opetusjärjestelyistä saadaan alustava tieto juhannukseen mennessä. Oppilaiden huoltajia tiedotetaan opetusjärjestelyistä suoraan Wilman kautta.

Päivitetty 29.5.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta