Olet tässä

Kouluateriajakelu etäopetuksessa oleville lapsille ja nuorille

1.4.2020

Kokkola aloittaa tiistaina 7.4. kouluateriajakelun sitä tarvitseville etäopetuksessa oleville lapsille ja nuorille. Kouluateriajakelulla halutaan osaltaan taata poikkeustilanteessa lasten ja nuorten hyvinvointia ja arjen sujumista. Mahdollisuutta tarjotaan perusopetuksen 1.-9. luokkalaisille vanhempien tekemän tarveharkinnan perusteella. 

Perheet arvioivat kouluruoan tarpeen itse ja tekevät sitovan ennakkotilauksen viikoittain. Linkki ja tarkemmat ohjeet välitetään Wilman kautta huoltajille.

Etäopetuksessa oleville tarjottava kouluateria jaetaan kahdesti viikossa. Ruoka (viisi ruoka-annosta / viikko) valmistetaan ja pakataan annospakkauksiin ennakkotilausten mukaisesti. Jakeluaikoja porrastetaan, jolla halutaan välttää jonojen syntymistä. Tieto jakeluajoista ilmoitetaan Wilmassa.

Ateriapakkaus sisältää pääruoan, joka on keitto-, pata- tai vuokaruoka. Erikoisruokavaliot huomioidaan ennakkotilauksen mukaisesti. Ensimmäiset ennakkotilaukset tehdään torstaihin 2.4. klo 13 mennessä, ja jatkossa edellisviikon keskiviikkoisin klo 16 mennessä.

Ateria-annokset valmistetaan ja pakataan Koivuhaan koululla. Jakelut tapahtuvat tiistaisin ja torstaisin Isokylän, Torkinmäen, Koivuhaan ja Lucina Hagmanin kouluilla ulkotiloissa. Mikäli ennakkotilaukset painottuvat muillekin alueille, jakelupisteiden määrää ja sijaintia voidaan muuttaa. Kaupungin ruokapalveluiden henkilöstö hoitaa ruoan jakelun. Annokset jaetaan yksittäispakattuna ja jäähdytettynä.

Jakelupisteissä paikalla on myös nuoriso-ohjaajia kohtaamassa lapsia ja nuoria. Ateriajakelun osalta noudatetaan yleisiä hygieniaohjeita. Hakijoiden on pidettävä 1-2 metrin väli toisiin paikalla oleviin, ja flunssaoireisena ei paikalle saa tulla.

Kokkolan kaupunki haluaa kouluruoan jakelulla toimia Lapsiystävällinen kunta –kehittämistyön periaatteiden mukaisesti myös poikkeustilanteen aikana. Kehittämistyön tavoitteena on jokaisen lapsen parempi elämä ja sen taustalla on YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut koronaepidemian aikana

Sivistyslautakunta päätti tiistain kokouksessa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista poikkeustilanteen aikana. Kokkolan kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten huoltajille tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan jaksoon. Huhtikuun asiakasmaksua ei peritä, mikäli lapsi ei osallistu lainkaan varhaiskasvatukseen tai esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen 20.3. -13.4.2020. Maksuttomuuden edellytyksenä on, että huoltajat ovat ilmoittaneet lapsen poissaolon. Poikkeustilanteen pitkittyessä asia tuodaan jatkon osalta uudelleen lautakunnan päätettäväksi.

Kokkola tarjoaa edelleen varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetuksen kaikille niitä tarvitseville perheille. Normaalioloissa kunnallisia varhaiskasvatuksen palveluja käyttää noin 2600 lasta. Koronavirusepidemian aikana voimassa olevan suosituksen mukaisesti lähes 80 % lapsista on nyt jäänyt kotihoitoon, ja päivittäiset lapsimäärät ovat vaihdelleet 370 – 580 lapsen välillä. Perheiden ennakkoon tekemän ilmoituksen mukaisesti varhaiskasvatusyksiköissä on varauduttu noin tuhannen lapsen hoidon järjestämiseen.

Lapsiryhmien pienentyessä osassa varhaiskasvatusyksiköistä voidaan aloittaa remontteja tai muita huoltotoimenpiteitä ennakoitua aiemmin. Hiljenneiden yksiköiden vuosihuolloilla ja remonteilla ennakoidaan myös epidemian aiheuttamaa mahdollista tarvetta avata täysin puhdistettuja tiloja käyttöön.

Lapsien siirtymiset toiseen yksikköön ovat tässä vaiheessa määrältään pieniä. Esimerkiksi kesäisin päiväkotien aukioloaikoja on muokattu huomattavasti enemmän, vaikka hoitoa on järjestetty suuremmalle lapsimäärälle. Nyt yksittäisiä lapsia on siirtynyt esimerkiksi saman yksikön toiseen ryhmään.

Lapsimäärien pienentyessä samaan perheeseen kuuluvat lapset pääsevät maaliskuun lopusta alkaen samaan varhaiskasvatusyksikköön. Näillä toimilla ennakoidaan olevan myönteinen vaikutus myös epidemian leviämisen hillitsemiseen. Ryhmäkoot ovat normaalia pienempiä, ja eri yksiköistä tulevat ryhmät pystyvät samoissa rakennuksissakin toimimaan erillään toisistaan. 

Liikuntapalvelujen asiakasmaksut koronaepidemian aikana

Sivistyslautakunta päätti liikuntapalvelujen asiakasmaksujen hyvitysperiaatteista koronaepidemian aikana. Uintikeskus VesiVeijarin, Urheilutalon ja liikuntahallien sekä kuntosalien kausikorttien käyttöaikaa jatketaan palvelujen kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla. Rahaa ei palauteta. Hyvitys on haettava 30.8.2020 mennessä. Tarkemmat ohjeet hyvityksen hakemisesta päivitetään liikuntapalvelujen verkkosivulle. 

Päivitetty 1.4.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta