Olet tässä

Päivitys koronaepidemiatilanteesta 18.3.2020

18.3.2020

Kaupungin varhaiskasvatus on alkanut tiistaina 17.3. keräämään tietoa yksiköiden tilanteesta henkilökunnan paikalla olosta ja lasten osallistumisesta. Tietojen kerääminen on vielä kesken, mutta niissä yksiköissä, joista tilannetieto on jo saatu, lapsimäärät ovat pienentyneet normaalista huomattavasti. Päätöksiä tiivistämisestä ei vielä ole tehty. 

Kaupungin henkilöstö soveltuvin osin etätyössä

Kaupungin henkilöstö työskentelee omissa tehtävissään normaalisti. Soveltuvin osin on siirrytty etätyöhön esimiesten ohjeistuksien mukaisesti. Samanaikaisesti tehdään osaamiskartoitusta, jotta epidemiatilanteen edetessä voidaan tarvittaessa tarjota muita töitä kaupunkiorganisaatiossa, mikäli omaan toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ei tilapäisesti ole tarjolla.

Työvoimatarpeen selvittelyä tehdään myös tytäryhteisöjen ja Soiten kanssa. Tehtäviä voidaan tehdä tarpeen mukaan myös eri toimipisteissä, esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstö voi siirtyä toiseen yksikköön. Epidemian vuoksi suljettuna olevissa tiloissa (esimerkiksi Uintikeskus Vesiveijari) voidaan myös valmistella ja toteuttaa vuosihuoltoon liittyviä tehtäviä.

Päätöksenteko jatkuu normaalisti

Sekä kaupungin viranhaltijat että toimielimet, mukaan lukien kaupunginhallitus ja –valtuusto, jatkavat päätöksentekoaan normaalisti. Kaupunginhallitus kokoontuu normaaliaikataulun mukaisesti seuraavan kerran maanantaina 23.3. Kokkolasalissa. Kokoontumisissa noudatetaan epidemian aikana voimassa olevia hygieniasuosituksia.

Valtuuston seuraava kokousajankohta on huhtikuussa. Valtuuston kokouksen ajankohtaa tarkennetaan myöhemmin koronaepidemiatilanteen mukaisesti.

Edellytyksiä etäkokouksien järjestämiseksi selvitetään parhaillaan. Kaupungin päätöksenteko on turvattu kaikissa olosuhteissa.

Varautuminen on osa kaupungin normaalia toimintaa

Kaupungin johtoryhmä kokoontuu normaalisti viikoittain. Lisäksi kaupungin varautumisen johtoryhmä ja pelastuslaitoksen koordinoima alueturvaryhmä kokoontuvat säännöllisesti. Alueturva on alueen kriittisten toimintojen varautumisesta ja sisäisestä turvallisuudesta vastaavien toimivaltaisten toimijoiden foorumi.

Varautumisen johtoryhmää johtaa kaupunginjohtaja, ja siihen kuuluvat kaupungin toimialajohtajien lisäksi palo- ja pelastustoimen, Kokkolan Energian, Kokkolan Veden, Kokkolan Sataman ja Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon edustajat sekä Soiten edustaja.

Kaupungin palvelut

Kaupungin palvelu- ja toimipisteiden aukioloaikoihin ei ole tullut uusia muutoksia. Viimeisin tiedote tiistailta 17.3. on edelleen ajantasainen. Käynti kaupungintalolle on suljettu, mutta asiakaspalvelu toimii puhelimitse ja sähköpostitse arkisin klo 8-16. Poikkeavien järjestelyjen vuoksi vastausajoissa saattaa olla viiveitä, mutta viesteihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian


Päivitetty 18.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta