Olet tässä

Varhaiskasvatuksen palvelut poikkeustilanteen jatkuessa

27.3.2020

Kokkola tarjoaa edelleen varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetuksen kaikille niitä tarvitseville perheille. Normaalioloissa kunnallisia varhaiskasvatuksen palveluja käyttää noin 2600 lasta. Koronavirusepidemian aikana voimassa olevan suosituksen mukaisesti lähes 80 % lapsista on nyt jäänyt kotihoitoon, ja päivittäiset lapsimäärät ovat vaihdelleet 370 – 580 lapsen välillä. Perheiden ennakkoon tekemän ilmoituksen mukaisesti varhaiskasvatusyksiköissä on varauduttu noin tuhannen lapsen hoidon järjestämiseen.

Lapsiryhmien pienentyessä osassa varhaiskasvatusyksiköistä voidaan aloittaa remontteja tai muita huoltotoimenpiteitä ennakoitua aiemmin. Hiljenneiden yksiköiden vuosihuolloilla ja remonteilla ennakoidaan myös epidemian aiheuttamaa mahdollista tarvetta avata täysin puhdistettuja tiloja käyttöön.

Lapsien siirtymiset toiseen yksikköön ovat tässä vaiheessa määrältään pieniä. Esimerkiksi kesäisin päiväkotien aukioloaikoja on muokattu huomattavasti enemmän, vaikka hoitoa on järjestetty suuremmalle lapsimäärälle. Nyt yksittäisiä lapsia on siirtynyt esimerkiksi saman yksikön toiseen ryhmään.

 Lapsimäärien pienentyessä samaan perheeseen kuuluvat lapset pääsevät maaliskuun lopusta alkaen samaan varhaiskasvatusyksikköön. Näillä toimilla ennakoidaan olevan myönteinen vaikutus myös epidemian leviämisen hillitsemiseen. Ryhmäkoot ovat normaalia pienempiä, ja eri yksiköistä tulevat ryhmät pystyvät samoissa rakennuksissakin toimimaan erillään toisistaan.

Sivistyslautakunta kokoontuu tiistaina 31.3.

Sivistyslautakunta käsittelee tiistain kokouksessaan muun muassa koronaepidemiatilanteen vaikutuksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Esityksen mukaan Kokkolan kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten huoltajille tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan jaksoon. Mikäli lapsi ei osallistu lainkaan varhaiskasvatukseen tai esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen 20.3. -13.4.2020, huhtikuun 2020 asiakasmaksuja ei peritä. Maksuttomuuden edellytyksenä on, että huoltajat ovat Päikyn kautta ilmoittaneet lapsen poissaolon. Poikkeustilanteen pitkittyessä asia tuodaan jatkon osalta uudelleen lautakunnan päätettäväksi.

Lautakunta käsittelee myös liikuntapalvelujen asiakasmaksujen hyvitysperiaatteet koronaepidemian ajalta. Esityksen mukaan Uintikeskus VesiVeijarin, Urheilutalon ja liikuntahallien sekä kuntosalien kausi- ja lahjakorttien käyttöaikaa jatketaan palvelujen kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla. Rahaa ei palauteta. 

Sivun alkuun

Päivitetty 27.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta