Olet tässä

Esi- ja perusopetuksen lähiopetus alkoi jälleen Kokkolassa

15.5.2020

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti esi- ja perusopetuksen lähiopetus alkoi eilen 14.5.2020. Opetusjärjestelyjä oli muutettu eri viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Koulut ovat tiedottaneet oppilaille ja heidän huoltajilleen koulukohtaisista järjestelyistä Wilman kautta.

Kokkolassa perusopetuksen oppilaista oli paikalla noin 95% ja esiopetuksessa noin 80% oppilaista. Myös varhaiskasvatuksessa lasten osallistumismäärä nousi selvästi; paikalla oli noin 60% lapsista.

Vaikka lähipetukseen paluu on sujunut hyvin, oppilaita ja oppilaiden huoltajia muistutetaan hygieniaohjeiden noudattamisesta niin koulussa kuin kotonakin.

Perinteisiä kevätjuhlia ei tänä vuonna järjestetä, vaan lukuvuoden päätös on lauantaina 30.5. oman ryhmän tai luokan kesken. Kokoontumisrajoitusten vuoksi oppilaiden huoltajat eivät voi tulla mukaan päätöstilaisuuteen.

Lukiokoulutus jatkuu etäopetuksena

Valtioneuvoston suosituksen mukaan lukiokoulutus jatkuu lukuvuoden loppuun saakka etäopetuksena. Kokkolassa lähiopetusta ei tarjota koulun tiloissa eikä koulutilojen ulkopuolella, esimerkiksi liikuntapaikoilla. Etäopetuksesta huolimatta opiskelijan henkilökohtaiset tapaamiset koulutiloissa ovat mahdollisia perustellusta syystä. Syyt voivat perustua opiskelijalle annettavaan henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukeen tai henkilökohtaisen tukiopetuksen antamiseen. Opiskelijalle voidaan tarjota myös mahdollisuus osaamisen näytön antamiseen rajoitetun ryhmän (muutama opiskelija) puitteissa.  Opiskelijoiden käynneistä lukiotiloissa tulee sopia etukäteen puhelimitse, samalla sovitaan myös tapaamispaikka.

Päättöviikon kokeita ei järjestetä lukion tiloissa vaan etänä. Jakson kurssisuoritusten arviointi perustuu etäopetusjärjestelyin toteutettaviin ratkaisuihin.

Aikuislukiossa lukuvuosisuunnitelmaan sisältyvä uusinta- ja korotuskoetilaisuus järjestään 9.6.2020 klo 17-20 . Tilaisuus on aiemmin suunnitellun mukaisesti Länsipuiston koulukiinteistössä, ja siinä huomioidaan valtakunnalliset ohjeistukset esim. turvaväleistä ja hygieniasta.

Lukion opiskelijoiden todistukset jaetaan postitse eikä perinteistä ylioppilasjuhlaa järjestetä 30.5.2020, koska suurten tilaisuuksien järjestämistä tulee välttää. Lukiot tiedottavat lähemmin mahdollisesti verkon kautta järjestettävästä päätöstilaisuudesta.

Ylioppilasjuhlien järjestäminen siirtyy valtakunnallisen suosituksen mukaisesti 29.8.2020 pidettäväksi tilaisuudeksi tuolloin voimassa olevien rajoitusmääräyksien mukaan.


Päivitetty 15.5.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta