Olet tässä

Lasten vaikuttajaryhmä aloittaa toimintansa Kokkolassa

16.1.2020

Kokkola jatkaa Lapsiystävällinen kunta –työtä, jonka yhtenä osana on lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen. Vuoden 2020 tammikuussa järjestetään ensimmäiset vaalit, joissa valitaan edustajat uuteen, 30 oppilaan muodostamaan Lasten vaikuttajaryhmään. 

Vaali järjestetään kaikissa alakouluissa, ja ehdokkaat ovat 2.-5. –luokkalaisia. Lasten vaikuttajaryhmä lisää alle 13-vuotiaiden lasten osallisuutta, ja tuo heidän äänensä kuuluviin myös kaupungin päätöksentekoon. Tavoitteena on luoda väylä lasten itselleen tärkeiksi kokemiin asioihin vaikuttamiseksi sekä mielipiteen ilmaisemiseksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.

Lapset voivat asettua ehdokkaaksi vaaleihin huoltajan suostumuksella. Lopullisen valinnan tekevät kunkin alakoulun 1.-6.-luokkalaiset oppilaat äänestämällä valitsemaansa ehdokasta. Vaalit toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Vaalein valitut edustajat nimetään 29.1.2020 mennessä, ja lopullisen lasten vaikuttajaryhmän kokoonpanon vahvistaa kaupunginhallitus.

Lasten vaikuttajaryhmä kokoontuu koulun ulkopuolisella ajalla, vähintään kerran sekä kevät- että syyslukukaudella. Toimikauden alussa vaikuttajaryhmän jäsenille järjestetään perehdytyskoulutus. Lisäksi Kokkolan nuorisovaltuuston edustajat toimivat eräänlaisina kummeina nuoremmille vaikuttajille.  Lasten vaikuttajaryhmän sihteerinä ja ohjaajana toimii lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Sanna Immonen. Oppilailla on myös koulussa tukenaan oman koulunsa kehittäjäopettaja. Kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Päivitetty 10.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta