Olet tässä

Koulutyö alkoi Kokkolassa keskiviikkona 12.8.

12.8.2020

Syksyn koulutyö käynnistyi Kokkolan peruskouluissa ja lukioissa keskiviikkona 12. elokuuta. Ammattioppilaitoksissa opiskelu on alkanut jo viime viikolla. 

Perusopetuksen 1. luokalla koulutiensä aloittaa tämänhetkisen tiedon mukaan noin 640 koululaista. Yhteensä perusopetuksen oppilasmäärä Kokkolassa on noin 5590. Oppilasmäärän arvioidaan kasvavan edelliseen lukuvuoteen verrattuna noin 100 oppilaalla. Oppilasmäärän kasvu näkyy erityisesti suomenkielisen perusopetuksen 1. luokalla ja vuosiluokilla 7.-9.

Kokkolassa suomenkieliseen perusopetukseen osallistuu 4775 oppilasta ja ruotsinkieliseen 812 oppilasta.

Lukio-opinnot Kokkolassa aloittaa tänä vuonna 117 opiskelijaa. Suomenkielisessä lukiossa opiskelijoita on yhteensä 654, ruotsinkielisessä lukiossa 154 ja ammatti- ja aikuislukiossa XX.

Valtion erityisavustus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksen tasoittamiseksi

Valtion lukuvuodelle 2020-21 osoittama erityisavustus on tarkoitettu poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, oppimiseen, oppilaanohjaukseen ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen. Avustuksella parannetaan myös oppimisen edellytyksiä esi- ja perusopetuksessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa. Avustusta voi käyttää tukiopetukseen, osa-aikaiseen erityisopetukseen, jakotunteihin, samanaikaisopetukseen, koulunkäynninohjaajiin, S2-opetukseen, valmistavan opetuksen oppilaiden tukemiseen, oppilaanohjaukseen, yhteisöllisen oppilashuollon ja yksilöllisen oppilashuollon palvelujen tehostamiseen.

Kokkolassa valtionavustusta kohdennetaan kaikkiin kouluihin. Tukijärjestelyt toteutetaan pääosin nykyhenkilöstöllä, jonka lisäksi palkataan muutamia erityisopettajia ja koulunkäynninohjaajia. Avustuksen käyttö suunnitellaan siten, että lukuvuoden aikana mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin voidaan vastata.


Sivun alkuun

Päivitetty 12.8.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta